Projekts “PROTI un DARI!” aicina jauniešus, kas nemācās, nestrādā, nav bezdarbnieku statusā Nodarbinātības valsts aģentūrā un neapgūst arodu pie amata meistara.

image

Vasara ir laiks, kad 9. un  12. klašu beidzējiem jāizlemj nākamais solis – uz kuru skolu doties tālāk, kādu augstskolu izvēlēties. Kāds gribētu īstenot savu biznesa ideju, tikai ne vienmēr ir skaidrs, kā to sasniegt.

 

Projekta komanda jaunietim nodrošinās dažādas aktivitātes un tikšanās ar speciālistiem, pielāgotas jaunieša prasmēm un vēlmēm. Ne vienmēr jaunietim ir zināmas piedāvātās iespējas, citreiz trūkst informācijas, materiālu vai gluži vienkārši emocionāla atbalsta kādu prasmju pilnveidošanai. Projektā ir plašs iespēju klāsts. Piemēram, jaunieši ir iesaistījušies dažādās aktivitātēs – manikīra kursos, ģitārspēles apgūšanā, autovirsmas remonta apmācībās, autovadītāju kursos, fiziskajās aktivitātēs, peldēšanā, ir sniegtas karjeras konsultanta un personiskās izaugsmes trenera konsultācijas. Jaunieši ir piedalījušies arī dažādos pasākumos saturīga brīvā laika pavadīšanai.

 

Projekta komanda izsaka pateicību visiem uzņēmējiem, speciālistiem, iestādēm un iedzīvotājiem, kas ir sadarbojušies, lai kopā motivētu un iedvesmotu jauniešus ticēt saviem spēkiem un pārliecinoši iet uz mērķi.

 

Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi jurmalas.protiundari@gmail.com vai “Facebook” lapā “Jūrmala – proti un dari”.

 

Projekts norisinās Eiropas Savienības fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos “Jauniešu garantijas” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”. Projekts tiek īstenots līdz 2018. gada decembrim.