Kļūsti par brīvprātīgo!
Publicēts: trešdiena, 18.jūlijs, 2018
Kategorija: Sabiedrība

Vai esat gatavi dāvāt daļu sava brīvā laika, enerģijas, prasmēm  un iejūtības, lai pansionātā dzīvojošiem senioriem palasītu priekšā kādu grāmatu, uzspēlētu galda spēli, parunātos, pastāstītu ko jaunu vai vienkārši sastādītu kompāniju ikdienas pastaigā?

image

Par brīvprātīgo palīgu var kļūt jebkurš. Piedalīšanās brīvprātīgo darbā liecina par jums kā par empātisku un dāsnu cilvēku, labu kaimiņu, aktīvu  kopienas locekli. Ieguvēji ir visi – brīvprātīgais darbs sniedz nepieciešamo atbalstu institūcijas iemītniekiem un dod pieredzi un gandarījumu jums pašam.

Brīvprātīgo piesaistīšanas mērķis ir paplašināt sociālās rehabilitācijas  un sociālās aktivizēšanas aktivitāšu klāstu pansionāta iemītniekiem, piedāvājot plašāku iespēju socializēties, iegūt jaunas zināšanas un iespaidus, lietderīgi pavadīt laiku.

 

Kas ir brīvprātīgais?

Brīvprātīgais ir jebkura persona, kas ziedo savu laiku bez apmaksas, lai palīdzētu. Brīvprātīgais darbs var būt palīdzība cilvēkiem, ziedojot vienu dienu vai pāris stundas katru dienu vai nedēļu. Brīvprātīgais var būt jebkurš cilvēks neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem, vecuma un veselības stāvokļa. Brīvprātīga darbība dod iespējas izmantot savas spējas un pieredzi, attīstīt intereses, ietekmēt sabiedrībā notiekošās izmaiņas un būt iesaistītam tajās.

 

Brīvprātīga darbība balstās uz personisko motivāciju un izvēli. Tā paaugstina cilvēku dzīves kvalitāti un dod pamatu lielākiem dzīves izaicinājumiem.

 

Brīvprātīgā īpašības:

Sirsnīgums, empātija, prasme sadarboties, pacietība un spēcīga motivācija.

 

Ko dara brīvprātīgie?

Organizē dažādus pasākumus, ierosina idejas un priekšlikumus, nosaka problēmas, izpilda dažādus tehniskus pienākumus, koordinē un plāno savu darbu, piedalās klienta sociālo problēmu risināšanā. Katrs brīvprātīgais strādā, veicot atšķirīgus uzdevumus  – kāds vairāk palīdz, iesaistoties klienta aprūpē, cits sniedz atbalstu un mierinājumu, cits veic tehniskus pienākumus.

 

Kāpēc to darīt?

  • Lai palīdzētu citiem.
  • Lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes.
  • Lai justos vajadzīgs un novērtēts.
  • Lai dalītos savās zināšanās un pieredzē.
  • Lai celtu pašapziņu.
  • Lai aizpildītu savu brīvo laiku.
  • Lai iekļūtu konkrētajā organizācijā vai darbības jomā, kura interesē.

 

Kontaktinformācija:

kristine.kenina@jurmala.lv

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE