Noslēdzies represētajiem iedzīvotājiem veltīts projekts
Publicēts: otrdiena, 9.aprīlis, 2019
Kategorija: Sabiedrība
Autors: Māra Vidnere

Ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu ir pabeigts projekts "Represēto personu diskusiju atbalsta grupa ar mērķi mazināt pārdzīvojumu pieredzes radīto stresu”. Projekts veltīts nepatiesi apvainotajiem un sodītajiem Latvijas pilsoņiem, kuri cietuši jebkura veida totalitārās diktatūras represijās.

image

Represēto cilvēku dzīves pieredze ir latviešu tautas vēstures dziļākā sāpe, un tās apzināšana un cieņa ir ne tikai pienākums, bet arī humāns zinātnes uzdevums, kas ievērojami var sekmēt visas tautas tālāko ētisko attīstību.

 

Programmas mērķis bija palīdzēt apgūt nepieciešamās iemaņas stresa regulēšanā un vadīšanā, iepazīstināt ar mūsdienu teorijām par individuālo stresu un praktiskajām iemaņām stresa mazināšanā un sava radošā potenciāla izmantošanu dzīves izturības un labizjūtas veicināšanā. Represētajām personām tika piedāvātas aptaujas un demonstrētas metodes, kas palīdz apgūt spriedzes situāciju vadīšanas iemaņas, apzināt savus resursus un attīstīt savu potenciālu dzīves problēmu risināšanā.

 

Nodarbībās tika sniegtas arī teorētiskās atziņas par humānistiskās psiholoģijas pamatiem, kā arī personības teoriju skatījums. Nodarbības vadīja Dr.habil.psych. Māra Vidnere un Dr.psych. Oļegs Ņikiforovs. Lai represētajām personām palīdzētu izjust savu ķermeni, veicinātu ticību saviem spēkiem, palīdzētu apzināties savas dzīves pieredzes nozīmīgumu, tika piedāvātas relaksējošās tehnoloģijas: meditācija, apcerēšana, koncentrēšanās, vadošā iztēle. Nozīmīga bija pašu represēto personu atgriezeniskā saikne, ko sniedza izpratne un dzīves situāciju apraksti, kurus stāstīja un skaidroja paši nodarbības dalībnieki.

 

Represēto personu vārdā izsakām pateicību Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktorei Sandrai Ronei, režisorei Dacei Umbraško un JVĢ skolēnu izrādes dalībniekiem, kas 2018.gada 27.oktobrī Kauguru Kultūras namā pēc represēto personu kopsapulces rādīja īpaši sagatavotu izrādi “Likteņstāsti”.

 

Lai iedziļinātos traumatiskās pārdzīvojumu pieredzes apzināšanā, papildus nodarbībām tika organizēti arī četri semināri JVĢ telpās. Semināru tematika bija saistīta gan ar  personīgās dzīves pieredzi, gan Latvijas tautas vēsturisko atmiņu. Tika piedāvāta Dr.habil.psych. Māras Vidneres un Mg.psych. Rasmas Paegles veidotās filmas “Atgrieztais rieciens” noskatīšanās un tās apspriešana.

 

Semināros tika izmantotas mūsdienīgas pozitīvās psiholoģijas tehnoloģijas, lai apzinātu personības dzīves pieredzi, personības resursus un veikumu. Tika analizēta pārdzīvojumu pieredzes apzināšanās, izmantojot pasaku terapijas metodi un sava dzīves ceļa nozīmīgākās fotogrāfijas. Seminārus vadīja Dr.habil.psych. Māra Vidnere, Dr.psych. Oļegs Nikiforovs un Mg.psych. Rasma Paegle.

 

Nešaubīgi, ka arī citiem vēlīnā brieduma cilvēkiem bijusi traumatiskā pārdzīvojuma pieredze, tāpēc būtu lietderīgi un nepieciešams turpināt darbu gan ar represētām personām, gan ar pensionāriem, tādējādi veicinot arī viņu kognitīvās spējas. Darbs būtu veicams gan psiholoģiskā atbalsta grupās, gan pētniecības projektos.

 

Izsakām pateicību Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai Laimai Grobiņai un Integrācijas nodaļas vadītājai Darjai Kulaginai par palīdzību projekta vadībā, kā arī pateicamies biedrībai ”Alternatīvā Akadēmija. Trešais vecums”, kas atbalstīja projektu ar savu līdzfinansējumu, lai zinātnieku grupa varētu realizēt programmu, kas ļāvusi tuvāk iepazīt Latvijā unikālo un mazāk analizēto respondentu grupu. 

 

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE