Jūrmalas jaunieši kopā ar jauniešiem no Itālijas un Somijas no 8. līdz 14. aprīlim piedalījās mācību seminārā “Ideju laboratorija”, kur apguva pirmās iemaņas starptautisku ideju izstrādē uzņēmējdarbībai.

image

Jaunieši strādāja pie savu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanas, kā arī apmeklēja vietējos uzņēmējus – SIA “Jūrmalas mežaparki” un SIA “Korso&K”, iepazinās ar Jūrmalas biznesa inkubatora darbību un atbalsta iespējām jaunajiem uzņēmējiem. Jaunieši apmeklēja arī “Junior Achievement Latvia” rīkoto starptautisko skolēnu mācību uzņēmumu festivālu Rīgā, kurā piedalījās 100 uzņēmumu no 15 pasaules valstīm. 

 

Seminārs bija pirmais no Erasmus+ programmas projektā “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” plānotajiem trīs semināriem. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un prasmes jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti. Mācību cikls tiek rīkots, lai jauniešiem vecumā no 16 līdz 21 gadam sniegtu praktiskas un turpmākā dzīvē noderīgas iemaņas, kā arī mazinātu problēmas saistībā ar jauniešu nodarbinātību.

 

Nākamās mācības notiks jūnijā Teračīnā, Itālijā, kur jauniešiem būs iespēja pārbaudīt pirmajā seminārā Jūrmalā iegūtās zināšanas un prasmes. Projekta dalībnieku uzdevums būs meklēt idejas un paņēmienus savā pilsētā vai valstī, kur iedzīvināt savu uzņēmējdarbības ideju, kā arī izstrādāt mārketinga stratēģiju. Noslēguma seminārs notiks augustā Vāsā, Somijā.

 

Projektā piedalās pašvaldības no Latvijas, Itālijas un Somijas: Jūrmalas pilsētas dome, Teračīnas pilsētas pašvaldība un Vāsas pilsētas pašvaldība.

 

 

Projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.