Aicinām Jūrmalas tūrisma un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, tūristu mītņu vietu un objektu īpašniekus, kā arī citus komersantus, kuru darbība saistās ar publisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī pašvaldību iestādes, kas veic iedzīvotāju un viesu apkalpošanu,  iesaistīties vides kampaņā “Dari dabai prieku, neņem lieku”. 

image

Kampaņas mērķis ir veicināt privātā un publiskā sektora pakalpojumu sniedzējus ieviest videi draudzīgas rīcības principus un mazināt resursu patēriņu.

 

Kampaņas aktīvā fāze notiks no 19.augusta līdz 1.septembrim. Tās laikā ar aptaujas palīdzību apzināsim kampaņā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju līdz šim īstenotos pasākumus, darbībā integrējot videi draudzīgus principus, noskaidrosim - kuras pēc kampaņā iesaistīto dalībnieku domām ir ieteicamās rīcības un pasākumi ,lai veicinātu videi draudzīgu rīcību  un samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu jūras piekrastē no atpūtas un tūrisma aktivitātēm. 

 

“Cilvēka ikdienas resursu patēriņu visbiežāk nosaka ieradums, neaizdomājoties kā tas ietekmē dabu. Lai sasniegtu lielus mērķus, jāsāk ar mazām lietām – oficianta nepiedāvātu kokteiļa salmiņu, nepaņemtu bukletu vai kafejnīcas akciju, kas kafijas baudītājam, kurš ieradies ar savu krūzīti, piedāvā atlaidi. Dari dabai prieku, neņem lieku – tieši tik vienkārši ceļā uz tīrāku Baltijas jūru un planētu,” uzskata Līga Bulmeistere, kampaņas “Dari dabai prieku, neņem lieku” projekta vadītāja.

 

Septembra pirmajā nedēļā veiksim iegūto datu apkopošanu un izvērtēšanu īpaši veidotā komisijā. Pakalpojumu sniedzējs, kurš pēc komisijas viedokļa  savā līdzšinējā un plānotajā darbībā realizējis visvairāk pasākumus videi draudzīgas rīcības veicināšanā un kampaņas aktīvās fāzes ietvaros piedāvājis kādu īpašu, kampaņas tematikai atbilstošu piedāvājumu, tiks apbalvots ar Zaļās iniciatīvas balvu “Dari dabai prieku, neņem lieku”.

 

Dalības nosacījumi:

  • dalība kampaņā ir brīvprātīga, nosacījumi - kampaņas materiālu (A3 izmēra plakāta, informatīvās lapas, kartona galda statīva) izvietošana objektā un aptaujas anketas aizpildīšana.
  • materiāli, sākot ar 23.augustu būs pieejami lejuplādei Jūrmalas pilsētas interneta mājaslapā www.jurmala.lv vai arī drukātā formātā saņemami pie pasākuma organizatoriem -  biedrības “Vides aizsardzības klubs”, rakstot uz e-pastu liga@vak.lv
  • kampaņas vizuālās identitātes materiāli veidoti, lai tie būtu aktuāli arī pēc kampaņas beigām un izmantojami ilgtermiņā.

 

Kampaņu organizē biedrība “Vides aizsardzības klubs” ar Jūrmalas pilsētas atbalstu Zilā karoga programmas ietvaros.