Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai. 

Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 1. februāris.

Projektu īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža; maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiek vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. 

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta īstenošanas teritorija nevar būt Jūrmalas pašvaldībai piederoša teritorija.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

Projektu prioritātes:

  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
  • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

 

Kontakti

Projektu nodaļas projektu vadītāja: Laura Pavlova
tālrunis: 67511489, 22040931
e-pasts:

laura.pavlova@jurmala.lv

Projektu nodaļas vadītāja p.i. Ieva Šponberga
tālrunis: 29262280
e-pasts: ieva.sponberga@jurmala.lv.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.54 Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu pieteikumu izstrādes un iesniegšanas kārtība