Projektu konkurss tika īstenots atbilstoši 2014.gada 13. marta Jūrmalas pilsētas domes nolikumam Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums".

Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta finansējums Projekta iesniedzējs un projekta īstenošanas laiks
Ar gaišu skatu nākotnē  Veicināt neredzīgu un vājredzīgu cilvēku integrāciju sabiedrībā. Kopējās projekta izmaksas 1527,01 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 310,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1217,01 EUR  

Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība".

01.06.2014.-
01.11.2014.

Daba kā platforma dažādu sabiedrības grupu integrēšanai caur aktīvu iesaistīšanos aizsargājamu dabas vērtību saglabāšanā un ar tām saistītā latviskā kultūras mantojuma iepazīšanā.

Piedāvāt dažādām sabiedrības grupām iespēju mērķtiecīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, rosināt pārdomas par dažādu dabas vērtību izmantošanu, ar pozitīvo piemēru parādot, ka dažādas platības var izmantot dažādi, panākt Eiropas mērogā aizsargājamu, taču ļoti sarežģīti apsaimniekojamu dabas vērtību saglabāšanu. Kopējās projekta izmaksas 1835,00 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 380,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1455,00 EUR.  

Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds".

01.06.2014.-
01.10.2014.

Dinamo Rīga - aktīvā zeme Jūrmala

Veselīga brīvā laika pavadīšanas popularizēšana bērnu, jauniešu un viņu līdzcilvēku vidū, ģimeņu integrācija, savstarpējās komunikācijas veidošana. Kopējās projekta izmaksas 9690,00 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 2570,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 7120,00 EUR 

Fonds "Pasaku nams Bērniem".

01.06.2014.-

22.12.2014 .

 

EKO turbulence 3

Aicināt Jūrmalas iedzīvotājus iepazīt pilsētu kā kopīgi apdzīvojamu teritoriju. Kopējās projekta izmaksas 3456,79 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 470,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 2986,79 EUR.

Biedrība "Homo ecos".

01.07.2014-01.10.2014.

Integrācija latviešu kultūrā

Latviešu tautas dejas un rotaļas izmantot kā saskarsmes līdzekli dažādu tautību bērniem. Kopējās projekta izmaksas 1015,00 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 140,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 875,00 EUR.

Biedrība "Veselības un sociālais serviss - Artemīda".

21.07.2014.-
22.08.2014.

 

Latviskās kultūrtelpas stiprināšana un etnisko minoritāšu integrēšana multikulturālā sabiedrībā Jūrmalas pilsētā un Jūrmalas skolā ar bilingvālo apmācību Īstenojot vispārēji attīstošās interešu izglītības nodarbības ar bilingvālo apmācību, veicināt vispusīgu, radošu un atvērtu dažādu tautību personību attīstības kopumu. Kopējās projekta izmaksas 29 175,30 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 11173,97 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 18001,33 EUR.  

Biedrība "GIRAAFE".

01.06.2014-01.12.2014.

 

Mēs un deja Veicināt deju un kustību terapijas pielietošanu dažāda vecuma, dzimumam un sociālā slāņa jūrmalnieku vidū.

Kopējās projekta izmaksas 1600,00 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 180,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1420,00 EUR. 

Biedrība "Jūrmalas pilsētas senioru apvienība".

01.06.2014.-
30.12.2014.

Multimediāla prezentācija un TV raidījums "Jūrmala uz iedvesmas viļņa" Izveidot multimediālu prezentāciju un TV raidījumu par radošām personībām Jūrmalā, kas ar savu darbu veidojušas paliekošas kultūras vērtības, kas veicinājušas latviskās kultūrtelpas izveidošanos un attīstību Jūrmalā.

Kopējās projekta izmaksas 6285,00 EUR no kurām:

- projekta iesniedzēja finansējums 2195,00 EUR

Jūrmalas pilsētas muzejs.

01.05.2014.-
01.11.2014.

Pilnveido sevi brīvprātīgā darbā Brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidošana jauniešiem Jūrmalā.

Kopējās projekta izmaksas 3200,31 EUR no kurām:

- projekta iesniedzēja finansējums 712,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 2488,31 EUR.

Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs.
01.06.2014.-
01.12.2014.
Poļi Jūrmalā. Latvijas Poļu savienības Jūrmalas nodaļai - 20. Saglabāt un attīstīt latviešu un poļu valodu bagātību. Sabiedrības iepazīstināšana ar biedrības Jūrmalas nodaļas darbību, J.Kreicberga 75 gadu jubilejas atcere, sadarbības veicināšana starp Jūrmalas kultūras iestādēm un biedrību, Jūrmalas popularizēšana Latvijā. Kopējās projekta izmaksas 155,00 EUR no kurām:
- projekta iesniedzēja finansējums 80,00 EUR;
- Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 75,00 EUR
Biedrība „Latvijas Poļu savienība".
01.07.2014.-
31.07.2014.