Pašvaldības darba nozīmīga sastāvdaļa demokrātiskā valstī ir sabiedrības līdzdalība.

 

Lai pieņemtu un realizētu Jūrmalas iedzīvotājiem un dažādām sociālajām grupām labvēlīgus lēmumus, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja sniegt par tiem komentārus un priekšlikumus, tādējādi piedaloties Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pieņemšanas un darba procesā.

 

Lai to īstenotu, pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās diskusijās un darba grupās.