Jūrmalas pilsētas domes pieņemtie saistošie noteikumi, kas reglamentē dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:
2021.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.17 Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi
2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā
2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.20 Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
2014.gada 13.novembra saistošie noteikumi Nr.33 Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā 
2016.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.7 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā
Citi normatīvie akti:
2009.gada 29.oktobra LR Latvijas valsts karoga likums
2008.gada 9.decembra MK noteikumi Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu