Bukletā apkopota informācija par :

  • sociālajiem pabalstiem,
  • sociālajiem pakalpojumiem,
  • veselību veicinošiem pakalpojumiem.