Galvenie uzdevumi

  • sniedz pašvaldības iedzīvotājiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu;
  • organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
  • organizē dienas aprūpes centra bērniem darbību, radot drošu vidi bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm un sniedz bērniem profesionālu atbalstu problēmu risināšanā;
  • sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošo pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem;
  • koordinē un veic nepilngadīgo noziedzības profilakses darbu pašvaldībā;
  • veicina vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • veicina atkarību profilakses darbu pašvaldībā;
  • izstrādā un ievieš programmas un projektus sociālajā, veselības aprūpes pieejamības, iedzīvotāju veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā; 
  • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sabiedrības integrācijas jomā.


Kontakti

 

Labklājības pārvalde

vadītāja: Laima Grobiņa
e-pasts:  laima.grobina@jurmala.lv; labklajibas.parvalde@jurmala.lv
adrese: Mellužu prosp.83, Jūrmala, LV 2008
tālrunis: 67767316 – sekretāre
pieņemšanas laiks (vadītāja):

pirmdienas 14.00–18.00 

(iepriekš piesakoties pa tālr. 67767316)

 

Klientu apkalpošanas centrs Kauguros

adrese:  Skolas ielā 11 – 601
tālrunis:  67737883; 67731340
pieņemšanas laiks:  pirmdiena 10.00–13.00 un 14.00–18.00
 otrdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00
 ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00
 piektdiena 10.00–13.00

 

Klientu apkalpošanas centrs Ķemeros

adrese:  Tukuma iela 20, Ķemeros
tālrunis:   67765522
pieņemšanas laiks:   ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00

 

Klientu apkalpošana Labklājības pārvaldes telpās

adrese:   Mellužu prosp. 83
tālrunis:    67767347
pieņemšanas laiks:  pirmdiena 10.00–13.00 un 14.00–18.00
 otrdiena, ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00
 piektdiena 10.00–13.00
Sociālo pakalpojumu daļas pieņemšanas laiks: pirmdiena 10.00–13.00 un 14.00–18.00
otrdiena, ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikums Nr.8 Labklājības pārvaldes nolikums