Darbība

  • Organizē un koordinē pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas jomā, sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām sabiedrības integrācijas veicināšanai;
  • apkopo informāciju par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām biedrībām un nodibinājumiem; apzina un analizē biedrību un nodibinājumu vajadzības, aktivitātes, kā arī popularizē to sasniegumus;
  • atbalsta mazākumtautību iniciatīvas, kā arī nodrošina atbalsta pasākumu īstenošanu romu integrācijas jomā;
  • sekmē starpkultūru dialogu sabiedrībā;
  • veicina nacionālo vērtību un nacionālās identitātes stiprināšanu sabiedrībā;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju sociālo grupu iekļaušanos sabiedrībā un sociālo problēmu identifikāciju;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu ar kopīgām vērtībām, interesēm un vajadzībām apvienošanos, sniedzot iespēju apmainīties ar domām, viedokļiem, pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un palīdzētu iekļauties sabiedrībā, nodrošinot tam nepieciešamo darba vidi;.

 

Kontakti

adrese: Nometņu iela 2a, Jūrmala, 115.kab.
tālrunis: 67731953
darba laiks: pirmdiena 8.30–18.00
otrdiena – ceturtdiena 8.30–17.00
piektdiena 8.30–16.00
vadītāja: Darja Kulagina
tālrunis: 67806419
e-pasts:  darja.kulagina@jurmala.lv
projektu koordinatore: Larisa Aizstrauta
tālrunis: 67731953
e-pasts:  larisa.aizstrauta@jurmala.lv
projektu koordinatore: Elīna Šeršena
tālrunis: 67731953
e-pasts: elina.sersena@jurmala.lv