Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomās, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina veselības aprūpes pieejamību; iestāde īsteno profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas un apmācības pieaugušajām personām.

Iestādes darbinieki sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi, tāpat ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

 

Iestāde  sniedz šādus pakalpojumus:

 • veselību veicinošus pakalpojumus: ergoterpeita pakalpojumu, fizioterapeita pakalpojumu un vingrošanas ūdenī pakalpojumu;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām;
 • aprūpes mājās pakalpojumu;
 • pavadoņa pakalpojumu;
 • speciālā transporta pakalpojumu;
 • naktspatversmes pakalpojumu;
 • dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem pakalpojumu;
 • servisa dzīvokļa pakalpojumu;
 • grupu dzīvokļa pakalpojumu;
 • dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojumu;
 • specializētās darbnīcas pakalpojumu.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē.

 

 Kontakti:

adrese: Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV 2015
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90010991438

e-pasts: VVSPC@jurmala.lv
tālrunis: 67760569
mājaslapa:  jurmalavvspc.lv
vadītāja p.i.: Agita Bērzupe
tālrunis: 67768780
e-pasts: agita.berzupe@jurmala.lv
galvenā grāmatvede Sanda Kuple-Lapiņa
tālrunis: 67769252
e-pasts: sanda.kuple@jurmala.lv
personāla vadītāja Maija Korzāne
tālrunis: 67760569
e-pasts: maija.korzane@jurmala.lv
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Šteinberga
tālrunis: 26601743
e-pasts: skaidrite.steinberga@jurmala.lv
Saimniecības daļas vadītājs Igors Strokins
tālrunis: 29111520
e-pasts: igors.strokins@jurmala.lv
Vecākā medicīnas māsa Kristīne Karlštrema-Rudzīte
tālrunis: 26662023
e-pasts: kristine.rudzite@jurmala.lv
Sociālā darbiniece Baiba Apsīte
tālrunis: 29279673
e-pasts: baiba.apsite@jurmala.lv
Aprūpes mājās nodaļas vadītāja Iveta Gāliņa
tālrunis: 65908554
e-pasts: iveta.galina@jurmala.lv
Sociālā darbiniece Gunta Cipule
tālrunis: 26456881
e-pasts: gunta.cipule@jurmala.lv
Speciālā transporta nodaļas vadītājs Artis Āboliņš
tālrunis: 67760399, 28387564
e-pasts: artis.abolins@jurmala.lv
Naktspatversmes vadītājs  Grats Grāvelsins 
tālrunis: 67730156
e-pasts: grats.gravelsins@jurmala.lv
Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” vadītāja Anna Sproste
tālrunis: 67765090, 26353992
e-pasts: anna.sproste@jurmala.lv

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 26.septebra nolikums Nr.29 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta lēmums Nr.107 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem