Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanas, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas jomās, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina veselības aprūpes pieejamību; iestāde īsteno profesionālās pilnveides, tālākizglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmas un apmācības pieaugušajām personām.

Iestādes darbinieki sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi, tāpat ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē.

 

 Kontakti:

adrese: Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV 2015
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90010991438

e-pasts: VVSPC@jurmala.lv
tālrunis: 67760569
mājaslapa:  jurmalavvspc.lv
vadītājs: Uģis Iskrovs
tālrunis: 67768780
e-pasts: ugis.iskrovs@jurmala.lv
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja: Skaidrīte Šteinberga
tālrunis: 26601743
Aprūpes mājās nodaļas vadītāja: Iveta Gāliņa
tālrunis: 22008395
Speciālā transporta nodaļas vadītājs: Artis Āboliņš
tālrunis: 67760399 / 28387564
Naktspatversmes vadītājs: Grats Grāvelsins
tālrunis: 67730156
Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" vadītāja: Anna Sproste
tālrunis: 67765090 / 26353992

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 26.septebra nolikums Nr.29 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta lēmums Nr.107 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem