Decembris

Nosaukums Īstenošanas laiks  Īstenošanas vieta Jūrmalā

Pusaudzis…Emocijas…Ģimene –

seminārs par pusaudžu un jauniešu

vecumposma īpatnībām, emocionālajiem

stāvokļiem un attiecību ģimenē nozīmi vesela

un no atkarībām brība jaunieša attīstībā

10. un 17.decembrī

plkst.16.00–18.30

Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā

Strēlnieku prospektā 30.

Uzziņas pa tālr.29342266

Joga telpās senioriem

pirmdienās plkst.11.00

(24. un 31.decembrī nenotiks)

Jūrmalas pilsētas muzejā

Tirgoņu ielā 29

Joga telpās (ar priekšzināšanām)

Trešdienās plkst.18.15

(19.decembrī nenotiks)

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8

Joga telpās iesācējiem Sestdienās plkst.9.00 

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8

Ciguna nodarbības

Otrdienās plkst.18.30

(25.decembrī nenotiks)

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 9.

Uzziņas pa tālr. 22322476

Sestdienās plkst.10.00

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

Raiņa ielā 55.

Uzziņas pa tālr. 22322476

Ielu vingrošanas nodarbības

Pirmdienās, trešdienās

plkst.18.00

(24.un 31.decembrī nenotiks)

Sporta klubā "Siena"

Raiņa ielā 84/86.

Uzziņas pa tālr.29330153

Nūjošana*

Svētdienās plkst.10.00–11.30 

(23. un 30.decembrī nenotiks)

Kauguru pludmalē

Kapteiņa Zolta ielā 123

pie glābšanas stacijas

Svētdienās plkst.12.30–14.00  

(23. un 30.decembrī nenotiks)

Dubultu pludmalē 

Baznīcas ielas galā 

Tematiskas veselības nodarbības

iedzīvotājiemvirs 54 gadiem

un cilvēkiem ar invaliditāti*

Izzinošas nodarbības par sirds un

asinsvadu slimību, onkoloģisko slimību

un psihiskās veselības profilaksi.

6., 13. un 18.decembrī

plkst.11.00–13.00,

11.decembrī

plkst.10.00–12.00 

Latvijas Sarkanā Krusta

Sociālajā centrā "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr. 67740124

Praktiskas nodarbības trūcīgajiem,

maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem

ekonomisku un veselīgu maltīšu pagatavošanā*

6.un 20.decembrī

plkst.10.30–12.30

Latvijas Sarkanā Krusta

Sociālajā centrā "Kauguri" 

Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr. 67740125

Veseli vecāki un bērns

pareizas, veselīgas ēšanas nodarbības grūtniecēm,

jaunajām māmiņām*

4. un 11.decembrī

plkst.12.00–15.00

Kūrorta Rehabilitācijas centrā

"Jaunķemeri" Kolkas ielā 20

Ģimenes dienas pasākums iedzīvotājiem*

1.decembrī

plkst.10.00–16.00

Tirdzniecības centrā "Liedags"

Ventspils šosejā 32

Diabēta diena iedzīvotājiem*

7.decembrī

plkst.16.30–21.30

Kauguru kultūras namā

Raiņa ielā 110

Sirds veselības diena iedzīvotājiem*

13.decembrī

plkst.12.00–18.00

Dienas centrā pensijas vecuma personām

Skolas ielā 44

* ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros