Marts

Nosaukums Īstenošanas laiks  Īstenošanas vieta Jūrmalā
Cigun nodarbības telpās* otrdienās  plkst.18.15–19.45 

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8.

Uzziņas pa tālr. 22322476
Ielu vingrošanas nodarbības telpās otrdienās un ceturtdienās plkst.19.30 HASC Sporta centrā
Lienes ielā 16/18
Jogas nodarbības telpās* trešdienās plkst.18.15
sestdienās plkst.9.00

Pumpuru vidusskolas aktu zālē

Kronvalda ielā 8

Nūjošana,

sākot no 24.marta 

svētdienās plkst.10.00–11.30  

Kauguru pludmalē

Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

svētdienās plkst.12.30–14.00  

Dubultu pludmalē 

Baznīcas ielas galā 

Tematiskas veselības

nodarbības iedzīvotājiem

virs 54 gadiem un

cilvēkiem ar invaliditāti

27.martā plkst.11.00–13.00

interaktīvas kustību nodarbības asinsrites uzlabošanai un kā rūpēties par psihisko veslību

Latvijas Sarkanā krusta Sociālajā centrā "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121

Uzziņas pa tālr. 67740124

Praktiskas nodarbības

trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem ekonomisku un

veselīgu maltīšu pagatavošanā

26.martā plkst.10.30–12.30

Mainīta pasākumu  norises vieta!

Latvijas Sarkanā krusta Sociālajā centrā "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121

Uzziņas pa tālr. 67740124

28.martā plkst.10.30–12.30

Latvijas Sarkanā krusta Sociālajā centrā "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121

Uzziņas pa tālr. 67740124

Interešu grupas

senioriem veselīga uztura paradumu veicināšanai vecumā virs 54 gadiem

29.martā

plkst.17.00–19.00

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

Slokas ielā 68

Profesionālās vidusskolas Ēdināšanas laboratorijā

Uzziņas pa tālr. 29214183 

Atbalsta grupas

iedzīvotājiem vecumā virs 54 gadiem, bezdarbniekiem, trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ar dažādām saslimšanām veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai

29.martā plkst.12.00–14.00  

Kūrorta Rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri"

Kolkas ielā 20

Pieteikšanās pa tālr. 66117755 vai 28369340

*pašvaldības finansētas aktivitātes 2019.gada budžeta ietvaros
ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros