Februāris

Nosaukums Īstenošanas laiks  Īstenošanas vieta Jūrmalā
Ielu vingrošanas nodarbības telpās* 

otrdienās un ceturtdienās

plkst.19.00

HASC Sporta centrā

Lienes ielā 16/18

Jogas nodarbības telpās*

trešdienās plkst.18.15, izņemot 27.februāri,

sestdienās plkst.9.00

Pumpuru vidusskolas aktu zālē, Kronvalda ielā 8

Deju un kustības terapijas nodarbība onkoloģijas pacientu atbalsta grupā

6., 13., 20., 27.februārī 19.00–21:00

Viesnīca "Daina", Mežsargu iela 4/6.

Uzziņas un pieteikšanās pa tālr.22009962 - Una Liberte

Tematiskas veselības nodarbības iedzīvotājiem virs 54 gadiem un cilvēkiem ar invaliditāti

8.,22.februārī 10.00–12.00

interaktīvas kustību nodarbības par kustību nozīmi, miokarda infarkta profilaksi

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs

Skolas ielā 44.

Uzziņas pa tālr. 67740124

1.februārī 10.00–12.00

interaktīvas kustību nodarbības sirds asinsvadu veselības veicināšanai;

12.februārī 9.30–11.30

uztura nozīme onkoloģisko slimību profilaksē

Latvijas Sarkanā Krusta Sociālajais centrs "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr. 67740124

14., 19., 21., 26.februārī 11.00–13.00

izzinošas nodarbības par infarktu un insultu, rīkles audzēja risku, veselu sirdi un asinsvadiem

Latvijas Sarkanā Krusta Sociālais centrs "Kauguri"

Kapteiņa Zolta ielā 121.

Uzziņas pa tālr. 67740124

Interešu grupas senioriem veselīga uztura paradumu veicināšanai vecumā virs 54 gadiem

6.,20. februārī 11.00–13.00

Sociālās integrācijas valsts aģentūra Dubultu prosp.71.

Uzziņas pa tālr. 29214183

"Veseli vecāki un bērns" - pareizas, veselīgas ēšanas nodarbībasgrūtniecēm, jaunajām māmiņām

11.februārī 13.00–16.00

Kūrorta Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"

Kolkas ielā 20.

PIETEIKŠANĀS darbam grupā

pa tālr: 66117755 vai 28369340

Atbalsta grupas iedzīvotājiem vecumā virs 54 gadiem, bezdarbniekiem, trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ar dažādām saslimšanām veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai

15.,22.februārī 12.00–14:00 

18.un 25.februārī 13.00–15.00

Kūrorta Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"

Kolkas ielā 20.

PIETEIKŠANĀS darbam grupā 

pa tālr: 66117755 vai 28369340

*pašvaldības finansētas aktivitātes 2019.gada budžeta ietvaros
ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros