Normatīvie akti.

Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31.marta nolikums Nr.7 Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs