Iespējas nodarboties

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (kārtings)
adrese:  Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008
kontaktpersona: Karīna Štālmane
tālrunis: 67767186
e-pasts: bjic@edu.jurmala.lv
mājas lapa: www.bjic.jurmala.lv
 
Biedrība "Jūrmalas Delveri" (motokross)
adrese: Tālavas iela 1, Jūrmala, LV-2010
kontaktpersona: Andris Klincāns
tālrunis: 27157168
e-pasts: klincans.andris@gmail.com