Biedrība "RUN & BIKE & SKI"
adrese:   Tērbatas iela 41-54, Jūrmala 2016
kontaktpersona:   Aivars Zvīdris
tālrunis:   29574890
e-pasts: aivars@zvidris.com
 
Biedrība "Jūrmalas delveri" (motokross)
adrese: Tālavas iela 1, Jūrmala, LV-2010
kontaktpersona: Andris Klincāns, Didzis Dreimanis-Freimanis
tālrunis: 27157168, 26330500
e-pasts: klincans.andris@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/jurmalasdelveri
 
Jūrmalas alpīnistu klubs "9.3 MEZGLI" 
adrese: Nīcas iela 3, Jūrmala, LV 2016
kontaktpersona: Kārlis Bardelis, Mārtiņš Gulbis
tālrunis: 29825933
e-pasts: gulbis@gmail.com
 
Paukošanas sporta klubs "SALVO"
adrese: Skolas iela 32a-34, Jūrmala, LV 2016
kontaktpersona: Semjons Zelikovičs
tālrunis:  29548140
e-pasts: director@salvo.lv
 
Senioru sporta biedrība "Jūrmala"
adrese: Upes iela 47, Jūrmala, LV 2008
kontaktpersona: Uldis Zeitmanis
tālrunis: 29488199
e-pasts: ssbjurmala@inbox.lv
 
Sporta klubs "SIENA"
adrese:    Raiņa iela 84/86, lit.3, Jūrmala, LV 2012
tālrunis: 26595995
e-pasts: info@sksiena.lv
mājaslapa: www.sksiena.lv