Objekts Adrese Kontakti
Jūrmalas pludmales centrs jūras piekrastes daļā posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” Tālr. 29996148.
Lielupes pamatskolas sporta laukums 

Aizputes ielā 2a, Lielupe

Tālr. 67753281

Pumpuru vidusskolas sporta laukums Kronvalda ielā 8, Pumpuri www.pumpuri.lv
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukums Raiņa ielā 55, Kauguri www.jvg.lv
Kauguru vidusskolas sporta laukums 

Raiņa ielā 118, Kauguri

www.kauguruvsk.lv
Mežmalas vidusskolas sporta laukums Rūpniecības ielā 13, Kauguri Jurmalas-pilsetas-mezmalas-vidusskola
Ķemeru pamatskolas sporta laukums 

Tukuma ielā 10, Ķemeri 

Kemeru-pamatskola