Balva “Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā” – Intai Teikmanei
Datums: pirmdiena 24. februāris, 2020