Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu un sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai.

image

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanai – 9.aprīlis, sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai – 15.aprīlis.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektiem otrjā kārtā – 4768 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

  1. inovatīvi pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un garīgās veselības veicināšanai;
  2. pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
  3. pasākumi atkarības vielu ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes smēķēšanas izplatības, pārmērīga alkohola lietošanas un narkotisko un toksisko vielu lietošanas samazināšanai;
  4. pasākumi mutes un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

 

Kontaktpersona – Raimonda Dakša; e-pasts raimonda.daksa@jurmala.lv, tālr. 67767347.

 

Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektiem jaunajā kārtā – 5462 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

  1. nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā;
  2. pilsoniskā sabiedrība un mazākumtautību integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana un piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai;
  3. sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu integrācija. 

 

Kontaktpersona – Darja Kulagina; e-pasts darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Papildu informācija ir pieejama sadaļā “Atbalsts projektu īstenošanai”.