Jūrmalas pilsētā tiks veikti Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi: Dubultos Majoros un Dzintaros
Publicēts: ceturtdiena, 27.decembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Jānis Artemjevs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības informē par projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, ieviešanu, kuru apstiprinājusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

image

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās aktivitātes:

  1. Esošā Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves atjaunošana posmā no Dubultiem līdz Majoriem (no Klints ielas līdz Rīgas ielai), nodrošinot Lielupes gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanu (atjaunošanu) pie esošā krasta stiprinājuma;
  2. Jaunas Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūve posmā no Majoriem līdz Dzintariem (no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai);
  3. Lejas ielas pārbūve un apgaismojuma sistēmas izbūve (posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai).

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas ietvaros. Projektu plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām. Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4 838 108,09 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 230 000,00 eiro, valsts budžeta dotācija ir 211 687,51 eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums 1 396 420,58 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 1 199 564,56 eiro un neattiecināmo izmaksu summa ir 196 856,02 eiro.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE