Sāks būvdarbus skolu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
Publicēts: ceturtdiena, 31.janvāris, 2019
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība īstenos projektus Kauguru vidusskolas un Jaundubultu vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

image

Projektu mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana izglītības iestāžu ēkās, tādējādi sekmējot pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Skolu ēkas pēc atjaunošanas darbiem iegūs arī mūsdienīgu izskatu.

 

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada nogalē noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par trīs projektu īstenošanu izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Visās ēkās tiks siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, tostarp fasādes, pārbūvēs siltummezglus un apkures sistēmas, atjaunos elektroinstalāciju un nomainīs apgaismojumu uz energoefektīvu.

 

Jaundubultu vidusskolas ēkas un ēkas k-1 (autoskolas ēkas) būvdarbus plānots sākt orientējoši februāra vidū, atbilstīgi iepirkumu konkursa rezultātiem tos veiks pilnsabiedrība “BūvBalsts un TASSMA”, būvdarbus uzraudzīs SIA “FirmaL4”. Būvdarbus plānots pabeigt sešu mēnešu laikā.

 

Kauguru vidusskolas ēkas būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai iepirkumu konkursu izsludinās februāra sākumā. Būvdarbu izpildes termiņš plānots 8 mēnešu laikā.

Projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/109) kopējās izmaksas ir  1 263 625,41 EUR, kur attiecināmo izmaksu summa ir 1 251 729,14 EUR, no tām ERAF finansējums 613 490,14 EUR, valsts budžeta dotācija 95 738,50EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 554 396,77 EUR, ieskaitot neattiecināmās izmaksas 11 896,27 EUR.

 

Projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr.4.2.2.0/17/I/110) kopējās izmaksas ir 147 488,09EUR, kur attiecināmo izmaksu summa ir 144 547,44 EUR, no tām ERAF finansējums 78 773,39 EUR, valsts budžeta dotācija 9 865,36EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 58 849,34EUR, ieskaitot neattiecināmās izmaksas 2 940,65 EUR.

 

Projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr.4.2.2.0/18/I/011) kopējās izmaksas ir 1 097 483,56EUR, kur attiecināmo izmaksu summa ir 1 094 020,57 EUR, no tām ERAF finansējums 512 852,98 EUR, valsts budžeta dotācija 87 204,38 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 497 426,20 EUR, ieskaitot neattiecināmās izmaksas 3 462,99 EUR. 

 

Projektu kopējās izmaksas veido tehniskās dokumentācijas, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu veikšanas izmaksas. 

 

Projekti tiek īstenoti Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE