Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Publicēts: trešdiena, 13.marts, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 8. kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 3. mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3. rīcība) – 754 314,43 eiro.

image

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:

no 2019. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs

Atbalsta intensitāte

2. rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”

450 000 eiro

30%, 50%, 80%, 90%

3. rīcība “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

304 314,43 eiro

30%, 50%, 80%, 90%

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese, kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu iela 4, Tukums, 319. kabinets

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

 

Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās aktivitātes un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE