2019.gada 17.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Attīstība un vides jautājumu komitejā tika lemts par nosaukumu piešķiršanu 16 ielām. 

Komitejā atbalstīja nosaukumu piešķiršanu šādām ielām:

 

Jaunķemeros   Ruļļu iela (sākums no Kolkas ielas līdz pludmalei);

 

Kaugurciemā   Krāču iela (sākums no Kaugurciema ielas līdz pludmalei),

                         Palu iela (sākums no Kaugurciema ielas līdz pludmalei),

                         Sēkļu iela (sākums no Kaugurciema ielas līdz Kaugurciems 0203);

 

Kauguros         Pērnavas iela (sākums no Mazpulka ielas līdz Latgales ielai);

 

Bažciemā        Bažciema iela (sākums no Kurzemes ielas līdz Bārbeļu ielai),

                        Bārbeļu iela (sākums no Bažciema ielas līdz Diļļu ielai),

                        Circeņu iela (sākums no Bārbeļu ielas līdz Diļļu ielai),

                        Diļļu iela (sākums no Circeņu ielas līdz Dadžu ielai),

                        Dadžu iela (sākums no Diļļu ielas līdz Pieneņu ielai),

                        Pieneņu iela (sākums no Rapšu ielas līdz Dadžu ielai),

                        Rapšu iela (sākums no Bārbeļu ielas līdz Pieneņu ielai);

 

Slokā               Zvirbuļu iela (sākums no Eglaines ielas līdz Cīruļu ielai),

                        Strādnieku iela (sākums no Krasta ielas līdz Lielupes upei);

 

Vaivaros ­         Šalku iela (sākums no Talsu šosejas ielas līdz Pludmalei);

 

Dubultos         Lapegļu iela (sākums no Slokas ielas līdz Slokas ielai 61B).

 

Lēma arī par esošo ielu pagarināšanu. Plānots pagarināt šādas ielas:

 

Jaunķemeros – Raga ielu (sākums no Kaugurciems 1103 līdz Kurzemes ielai);

Kauguros – Kurzemes ielu (sākums no Lāčplēša ielas līdz Bažciema ielai);

Slokā – Fabrikas ielu (sākums no Kokles ielas līdz Strādnieku ielai) un Litenes ielu (sākums no Rendas ielas līdz Dīķu ielai);

Slokā – Laipu ielu (sākums no upes Lielupe līdz pilsētas robežai).

 

Par ielu nosaukumu piešķiršanu un ielu pagarināšanu deputāti lems Jūrmalas pilsētas domes sēdē 29. augustā.

 

Ielu nosaukumu piešķiršanai un pagarināšanai ir sagatavots lēmuma projekts “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.4814 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.         

 

Ar lēmuma projekta grafiskajiem pielikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 62.kabinetā, iedzīvotāju pieņemšanas laikā: pirmdienās 14.00–18.00, un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv