SIA “Jūrmalas siltums” 2019. gada 27. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

Siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti 0,83 EUR/MWh

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

38,36

12,03

3,39

54,61

Noteiktais (piedāvātais) tarifs no 01.11.2019. līdz 31.01.2021. (bez PVN)

38,82

12,10

3,39

55,14

Palielinājums salīdzinājumā ar spēkā esošo (%)

1,20%

0,58%

-

0,97%

Spēkā esošais tarifs ar 01.02.2021. (bez PVN)

37,29

11,87

3,39

53,38

Noteiktais (piedāvātais) tarifs ar 01.02.2021.  (bez PVN)

37,75

11,94

3,39

53,91

Palielinājums salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu (%)

1,23%

0,59%

-

0,99%

 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa laika posmam no 2019. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 1. novembris. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jūrmalas siltums” Abonentu daļas vadītāju pa tālruni 67512807.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese julija.karceva@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālajā struktūrvienībā), e-pasta adrese sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.