Jūrmalā turpinās vērienīga izglītības iestāžu atjaunošana un pārbūve, lai bērniem nodrošinātu mācības mūsdienīgā un modernā vidē.

 

Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot vairākus Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētus projektus, 2019. gadā uzsākusi Jūrmalas izglītības iestāžu modernizāciju, kuras ietvaros ieguldījumi paredzēti Jaundubultu vidusskolas un Jaundubultu vidusskolas Autoskolas ēkās, Kauguru vidusskolas ēkā, Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā, Ķemeru pamatskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkās.

 

Jaundubultu vidusskolas un Autoskolas ēkas jau ieguvušas jaunu veidolu 

Ar 2019./2020.mācību gadu, Jaundubultu vidusskolas un Autoskolas audzēkņi mācības uzsāka atjaunotās ēkās, kurās veikti plaši ēku energoefektivitātes pasākumi:

Projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/17/I/109) ietvaros Jaundubultu vidusskolas ēkā veikti ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes uzlabojoši pasākumi, tai skaitā, fasādes, logu aiļu, cokola un jumta plaknes siltināšana, ieklāts jauns jumta segums un nomainīti vecie koka logi un durvis. Ēkā veikta siltummezgla modernizācija un apkures sistēmas pārbūve, pārbūvēta iekšējā elektroinstalācijas sistēma, tai skaitā uzstādīts LED tipa energoefektīvs apgaismojums.

 

Būvdarbus veica pilnsabiedrība “BūvBalsts un TASSMA”, būvuzraudzību sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Firma L4”, autoruzraudzību SIA “JaunRīga ECO”.

 

Kopējās projekta izmaksas 1 099 146,23EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 086 293,86EUR, kur ERAF finansējums 49,01% jeb 532 392,62EUR, valsts budžeta dotācija (VBD) -7,65% jeb 83 085,18EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 483 668,43EUR.

 

Projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/17/I/110) ietvaros veikti autoskolas ēkas fasādes ārsienu, cokola, pamatu un aiļu siltināšanas darbi, jumta plaknes siltināšanas un jauna jumta seguma ieklāšanas darbi.

 

Būvdarbus veica pilnsabiedrība “BūvBalsts un TASSMA”, būvuzraudzību SIA “Firma L4”, autoruzraudzību SIA “JaunRīga ECO”.

 

Kopējās projekta izmaksas 172 935,33EUR, no tām attiecināmās izmaksas 144 547,44EUR, kur ERAF finansējums 54,50% jeb 88 638,75EUR, VBD -6,82% jeb 9 865,36EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 84 296,58EUR.

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā būvdarbi turpinās

 

Plaši būvdarbi šobrīd notiek Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, kur divu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētu projektu ietvaros tiek veikti ēkas energoefektivitāti uzlabojoši un mācību vides modernizācijas pasākumi.  

 

Kauguru vidusskolā jau veikta ēkas fasādes ārsienu, pamatu, cokola un aiļu siltināšana, jumta plaknes siltināšana un jauna jumta seguma uzklāšana, veco koka logu un durvju nomaiņa, kā arī nomainīta iekšējā elektroinstalācijas sistēma.

 

 

Šobrīd skolā turpinās darbs pie apkures sistēmas pārbūves, t.sk., siltummezgla modernizācijas un LED tipa energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas. 

 

Darbi tiek veikti projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011) ietvaros un Kauguru vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanai ēkā tiks veikti ieguldījumi 1 444 644,39EUR apmērā. No tiem attiecināmās izmaksas – 1 094 020,57EUR, kur ERAF finansējums 46,86% jeb  512 648,60EUR, VBD-7,97% jeb 87 294,38EUR. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 844 791,41EUR.

 

Vienlaikus ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, Kauguru vidusskolā norit būvdarbi ergonomiskas un mūsdienīgas mācību vides izveidei projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītība iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006) ietvaros. Skolā tiek veikta iekštelpu apdare – 1., 2. un 3.stāva mācību klasēs, gaiteņos un daļā sanitāro mezglu. Telpās tiek atjaunoti griesti, grīdas segumi, sienu krāsojums, radot mūsdienīgu un modernu mācību vidi. Izglītības iestādē tiek veikta sporta zāles atjaunošana un uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, projekta ietvaros daļai mācību klašu tiks iegādāts jauns aprīkojums – skolēnu galdi un krēsli, jaunas interaktīvās tāfeles, projektori. Sporta zāle tiks nodrošināta ar jaunu sporta nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu un inventāru.

 

Projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” kopējās izmaksas plānotas 8 031 157,22EUR, no tām attiecināmās izmaksas 7 613 710,59EUR, kur ERAF finansējums 80,16% jeb 6 102 894,00EUR, VBD 2,25% jeb 171 308,49EUR, Cits publiskais finansējums 4,84% jeb 368 760,00EUR un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 970 748,10EUR.

Projekta finansējums paredzēts divu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pārbūvei – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā projekta ietvaros paredzēts ieguldīt 1 269 235,20EUR.

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā abu minēto projektu ietvaros, būvdarbus veic SIA “TORENSBERG”, būvuzraudzību SIA  “Cerkazi-G”. Autoruzraudzību energoefektiviātes projekta ietvaros veic SIA “JaunRīga ECO”, bet telpu pārbūves projekta ietvaros SIA “Būvdizains”.

Būvdarbus Kauguru vidusskolā plānots pabeigt 2020.gada februārī.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā būvdarbus uzsāks nākamajā gadā

Īstenojot projektu “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006), līdz ar 2019./2020.mācību gada noslēgumu, vērienīgi būvdarbi tiks uzsākti arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, pārbūvējot un atjaunojot skolas ēkas visus trīs korpusus un izveidojot ergonomisku, modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Skolas ēkas 1.stāvā plānotas atjaunot un pārbūvēt mācību klases, izveidot plašu garderobi ar garderobes skapīšiem katram skolēnam, vairākas saimnieciskās telpas, atjaunot un pārbūvēt virtuves un ēdnīcas bloku, sanitāros mezglus un citas palīgtelpas.

1.stāvā tiks izveidotas arī telpas Reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai, tai skaitā konferenču telpa, metodiķa kabinets, plaša bibliotēka un lasītava.

Skolas ēkas 2.stāvā tiks atjaunotas mācību klases, administrācijas kabineti, gaiteņi, sanitārie mezgli. Esošā skolas aktu zāle tiks pārbūvēta par multifunkcionālu mācību klasi, bet pašreizējās sporta zāles vietā tiks izveidota jauna aktu zāle.

Skolas 3. un 4.stāvā tiks saglabātas mācību klases, nodrošinot tajās sienu, griestu, grīdas segumu atjaunošanu.

Visā izglītības iestādē plānota elektroinstalācijas atjaunošana, siltumapgādes sistēmas, ventilācija sistēmas pārbūve, logu nomaiņa, fasādes siltināšanas un apdares darbi.

Tāpat būvdarbu ietvaros skolā tiks atjaunota informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sistēma un iegādāts plašs aprīkojuma klāsts – interaktīvie ekrāni, datortehnika, balsošanas sistēmas, mobilās datorklases aprīkojums u.c..

Liela daļā telpu tiks iegādātas jaunas mēbeles un iekārtas, kas kompetenču pieejā balstīto mācību procesu skolēniem padarīs interesantāku un daudzveidīgāku.

 

Būvprojekta izstrādi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei veic SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”.

 

Projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” ietvaros Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā plānots veikt ieguldījumus 6 761 922,02EUR apmērā.

 

Būvdarbi uzsākti arī Ķemeru pamatskolā

 

Šī gada oktobra mēnesī būvdarbi uzsākti Ķemeru pamatskolā, kur projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/065) ietvaros paredzēts veikt skolas ēkas iekštelpu un inženierkomunikāciju pārbūvi, ventilācijas sistēmas pārbūvi, apgaismojuma nomaiņu uz LED apgaismojumu, elektroinstalācijas sistēmas pārbūvi, kompleksu apkures sistēmas pārbūvi, t.sk. siltummezgla pārbūvi, logu un durvju nomaiņu, pagraba griestu un bēniņu pārseguma siltināšanu, jumta seguma nomaiņu un jumta pārbūvi skolas piebūvei, ēkas piebūves fasādes ārsienu, pamatu un cokola siltināšanu.

 

  

Būvdarbus veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību SIA “Prokrial”, autoruzraudzību SIA “Livland Group”. Būvdarbus plānots pabeigt 2020.gada augustā, lai 2020./2021.mācību gadu skolēni jau varētu uzsākt pārbūvētā izglītības iestādē.

 

Kopējais projektā plānotais finansējums ir 1 502 704,71EUR, no tā attiecināmās izmaksas ir 769 785,68EUR, kur ERAF finansējums 19,57% jeb 150 611,80EUR, VBD 12,06% jeb 92 870,79EUR. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 858 061,92EUR.

 

Būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā

 

Būvdarbi projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/013) ietvaros uzsākti 2019.gada augustā. Šobrīd ēkā tiek veikta iekštelpu un inženierkomunikāciju pārbūve, t.sk. esošās ventilācijas sistēmas pārbūve, jaunas iekšējās elektroinstalācijas sistēmas izbūve, apkures sistēmas pārbūve. Ēkas fasādei nomainīti logi, tiek veikti fasādes, t.sk. cokola, pamatu siltināšanas un ventilējamās fasādes izbūves darbi, jumta augšējā pārseguma siltināšana.

 

Būvdarbus ēkā veic pilnsabiedrība “AKN, būvuzraudzību SIA “Būvuzraugi LV”, autoruzraudzību SIA “Būvdizains”. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2020.gada jūlijā.

Kopējais projektā plānotais finansējums ir 2 959 110,15EUR, no tā attiecināmās izmaksas ir 1 289 745,30EUR, kur ERAF finansējums 36,58% jeb 471 756,78EUR, VBD 9,51% jeb 122 693,47EUR. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 2 364 659,90EUR.