Jūrmalā palielina atbalstu daudzbērnu ģimenēm ārkārtas situācijā; krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem piešķirs pabalstu 153 eiro apmērā
Publicēts: ceturtdiena, 23.aprīlis, 2020
Kategorija: Pašvaldība

23. aprīļa Jūrmalas pilsētas domes sēdē nolemts palielināt atbalstu daudzbērnu ģimenēm mācību laikā ārkārtas situācijā. Turpmāk vairāk nekā 350 Jūrmalas daudzbērnu ģimenes mācību laikā ārkārtas situācijā varēs saņemt pašvaldības nodrošinātās pārtikas pakas biežāk un vairāk – atbilstoši bērnu skaitam ģimenē.

image

Daudzbērnu ģimenēs 1.–9. klašu skolēniem pārtikas pakas vērtība tiks segta no piešķirtās valsts budžeta dotācijas. Lai nodrošinātu tādu pašu atbalstu arī tiem bērniem, kuri neietilpst valsts noteiktajā atbalsta grupā, pārtikas pakas bērniem pirmsskolas vecumā un līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina iegūt izglītību, nodrošinās pašvaldība no sava budžeta. Pārtikas pakas vērtība tiek rēķināta 2 eiro vienam bērnam vienai mācību dienai, tas nozīmē, ka trīs bērnu ģimene mēnesī saņems pārtikas pakas aptuveni 120 eiro vērtībā.

 

Iepriekš, lai nodrošinātu tūlītēju palīdzību ārkārtējā situācijā, pašvaldība nodrošināja pārtikas pakas 50 eiro vērtībā daudzbērnu ģimenei, tagad tās tiks nodrošinātas katram bērnam, līdz ar to kopumā ģimene saņems daudz lielāku atbalstu un visas daudzbērnu ģimenes būs vienlīdzīgā situācijā – atbalstu saņems katrs bērns un neatkarīgi no vecuma grupas.

 

Tāpat kā iepriekš ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība turpinās nodrošināt siltu pusdienu piegādi mācību dienās bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Izdevumi par skolēnu ēdināšanu no 1. līdz 9. klasei tiks segti no valsts budžeta dotācijas, savukārt tiem bērniem, kas neietilpst šajā grupā, siltu pusdienu piegādi nodrošinās par pašvaldības līdzekļiem. Šādu atbalstu jau patlaban saņem 60 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 120 bērnu.

 

Ja daudzbērnu ģimene vienlaikus atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, tā varēs izvēlēties sev piemērotāko atbalsta veidu – saņemt pārtikas pakas vai siltu pusdienu piegādi bērniem.

 

Kā saņemt atbalstu?  Daudzbērnu ģimenes pārtikas paku saņemšanai var pieteikties Labklājības pārvaldē pa tālr. 26607439. Pārtikas paku saņemšanas vietas noteiks Izglītības pārvalde, ņemot vērā bērna ģimenes dzīvesvietu. Pārtikas pakas tiks izsniegtas, iepriekš sazinoties ar daudzbērnu ģimeni.

Ja daudzbērnu ģimene ir Labklājības pārvaldes redzeslokā, atkārtota pieteikšanās nav nepieciešama. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde sazinās ar ģimenēm ar bērniem, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un nodrošina silto pusdienu piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā. 

 

Ārkārtas situācijas laikā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina atbalstu arī citām iedzīvotāju grupām. Atbalstu pārtikas paku veidā 35 eiro apmērā var saņemt pašvaldības iedzīvotāji, kuriem ir piešķirts pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums, kā arī tie, kuriem ir laboratoriski apstiprināta Covid-19 saslimšana vai kuri atrodas pašizolācijā un viņiem nav līdzekļu pārtikas iegādei un nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem.

 

Kā saņemt atbalstu? Aicinām sazināties ar Labklājības pārvaldi pa tālr.:26607439 vai rakstot e-pastu: labklajibas.parvalde@jurmala.lv.

 

Pieņemts arī lēmums lēmumu 50 % apmērā samazināt līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā. Līdzfinansējuma maksas samazinājums attiecināms uz mācību laiku no šā gada 1. aprīļa līdz 31. maijam. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu vecāki tiks daļēji atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas, izņēmums ir vecāki, kuriem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jau pienākas 75 % vai 100 % atbrīvojums no šīs maksas. Skolēnu vecākiem, kuri veikuši līdzmaksājumu par visu mācību gadu, izglītības iestādēs tiks veikts maksājuma pārrēķins. Par piemēroto atvieglojumu audzēkņu vecākus informēs izglītības iestādes.

 

Krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem Jūrmalas pašvaldība varēs piešķirt krīzes pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim, 23.aprīlī deputāti lēma Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

 

Pabalstam varēs pieteikties iedzīvotāji, kuri ārkārtējās situācijas laikā nonākuši krīzes situācijā un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, jo zaudējuši savu ienākumu avotu. Lai pieteiktos pabalstam, iedzīvotājiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē, rakstot e-pastu labklajibas.parvalde@jurmala.lv vai zvanot 26607439. Labklājības pārvaldē jāiesniedz argumentēts iesniegums,  materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu saistībā ar Covid-19 izplatību. Izvērtējot situāciju, pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim varēs piešķirt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tās beigām.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE