Izsludināta papildu pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties ēku Jomas ielā un to ēku īpašnieki, kurās tiek rīkoti pašvaldības atbalstīti pasākumi.

image

Līdzfinansējums paredzēts ēku – kultūras pieminekļu – saglabāšanai un atjaunošanai. Maksimālais līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir līdz 15 000 eiro.

 

Līdzfinansējumu piešķir to kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi. Tostarp līdzfinansējumu var piešķirt valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, arī dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai. Līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 90% no projekta kopējām izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10 000 eiro. Ja tā pārsniedz 10 000 eiro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 eiro, pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.

 

Lai sakārtotu vēsturiskās ēkas Jomas ielā, no šā gada pašvaldība līdzfinansējumu piešķir arī tādu kultūras pieminekļu, kuri pieejami sabiedrības apskatei un atrodas Jomas ielā, posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai. Kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atrodas Jomas ielā, līdzfinansējuma apjoms ir līdz 50% no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 eiro.

 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu grozījumiem Nr. 58.

 

Ar saistošajiem noteikumiem un konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Pakalpojumi” – “Būvniecība” – “Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss”.

 

Pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada 12. jūnijam. Pieteikums jāiesniedz Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75. Plašāka informācija pa tālruni 29125789.