Ceļu remontdarbi 2020. gadā; ieguldīs 5,3 miljonus eiro
Publicēts: ceturtdiena, 7.maijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Kopumā šogad paredzēts sakārtot ceļu, ietvju un iekšpagalmu infrastruktūru 15 vietās pilsētā, ieguldot 5,3 miljonus eiro.

 

Ielu asfalta seguma kapitālajam remontam šāgada pašvaldības budžetā paredzēti 1,4 miljoni eiro. Rudenī plānots sākt Dubultu satiksmes mezgla pārbūves trešo kārtu, uzlabojot satiksmes organizāciju šaurākajā pilsētas daļā. Trotuāru izbūvei un atjaunošanai pašvaldības šāgada budžetā paredzēti 385 tūkstoši eiro. Seguma atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai daudzdzīvokļu māju iekškvartālos – 699 tūkstoši eiro. Ieguldot 1,3 miljonus eiro, tiks pilnveidota ceļu infrastruktūra un izbūvētas jaunas autostāvvietas Ķemeros.

 

Grantēto ielu asfaltēšanai pašvaldības šāgada budžetā plānoti 305 tūkstoši eiro. Tiks asfaltēts Apes ielas brauktuves segums posmā no Lāčplēša ielas līdz Ventspils šosejai un Tirzas ielas brauktuves segums posmā no Tērbatas ielas līdz Apes ielai. Darbus abās ielās paredzēts sākt 2020. gada septembrī.

 

Šosezon atsākti arī grantēto ielu seguma kārtējie uzturēšanas darbi. Maija sākumā tiks apzinātas tās grantētās ielas, kurās tiks veikta grantēto ielu atputekļošana, kas uzlabos grantēto ielu seguma stāvokli un būtiski samazina putekļu izplatīšanos. Atputekļošana tiek veikta, uzirdinot mitru ielas seguma virskārtu un tajā iestrādājot putekļu absorbentu. Pagājušajā gadā šāda veida darbi veikti piecās vietās pilsētā.

 

Jaunu autostāvvietu izbūvei pašvaldības budžetā šogad plānoti 274 tūkstoši eiro. Apjomīgākie darbi plānoti Rēzeknes pulka ielā posmā no Aizputes ielas līdz Siguldas ielai, izbūvējot papildus autostāvvietas, paplašinot gājēju celiņus un sakārtojot transporta kustību pie pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, kur darbus paredzēts sākt jūnijā.

 

Ceļu remontdarbi pilsētā tiek veikti, balstoties uz 2018. gadā veiktā pilsētas ielu un ceļu audita datiem. Tika mērīta satiksmes intensitāte un izvērtēts tehniskais stāvoklis 672 ielām un ceļiem. Pirmās tiek remontētas ielas, kurām ir augstākā nolietojuma pakāpe un intensīvākā izmantošana. Tāpat tiek ņemti vērā iedzīvotāju ierosinājumi, plānotie ūdensvadu un siltumtīklu remontdarbi, un tajās vietās pašvaldība ielas atjaunos pēc darbu pabeigšanas.

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE