Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Publicēts: piektdiena, 12.jūnijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Personām, kurām ārkārtējās situācijās dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību nebija iespējas nodrošināt pamatvajadzības (pārtika, medikamenti), Jūrmalas pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām piešķir pabalstu krīzes situācijā 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalstu piešķir, ja ģimenei (persona) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u. c.) vai ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

 

Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē pamatotu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu (rīkojums par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu; aviobiļešu kopijas, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm, u.c. dokumentu kopijas.) Labklājības pārvalde pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veic ģimenes (personas) sociālās situācijas novērtēšanu un pieņem lēmumu.

 

Iesniegumā jānorāda personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, jāapraksta situācija, jāpievieno dokumenti, kas to apliecina, un jānorāda situācijas vēlamais risinājums. Brīvā formā sagatavotu un parakstītu iesniegumu var iesniegt kādā no norādītajiem veidiem:

  • klātienē Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, k-25, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67767347; vai ievietot pastkastītē pie Labklājības pārvaldes ēkas durvīm;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  • nosūtot ar pasta sūtījumu, adrese: Jūrmala, Talsu šoseja 31, k-25, LV-2016.

! Ja personai piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts, pašvaldība pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību nepiešķir.

 

Labklājības pārvaldes informatīvie tālruņi uzziņām – 67767347, 26607439.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE