Ārkārtas sēdē skata jautājumus par SIA "Dzintaru koncertzāle" krēslu iepirkumu
Publicēts: piektdiena, 10.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes 10. jūlija ārkārtas sēdē, kas sasaukta pēc deputātu pieprasījuma, tika skatīti vairāki jautājumi par SIA "Dzintaru koncertzāle" 2015.gadā veikto krēslu iepirkumu lielās zāles vajadzībām.

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs, pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 9.jūlijā ir pieprasījis paskaidrojumu no SIA "Dzintaru koncertzāle" valdes un ierosinājis kapitālsabiedrībā iepriekš plānotā auditā izvērtēt arī konkrēto darījumu.

 

Jūrmalas pilsētas domes rīcībā šobrīd, 10. jūlijā, ir tikai medijos izskanējusī informācija par Valsts ieņēmumu dienesta veiktajām darbībām saistībā ar SIA "Dzintaru koncertzāle" 2015. gadā veikto iepirkumu. Jūrmalas pilsētas dome 10. jūlijā vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar lūgumu sniegt oficiālu informāciju par SIA "Dzintaru koncertzāle" amatpersonu saistību ar šo lietu un tām piemēroto statusu.

 

Pēc audita veikšanas un VID informācijas saņemšanas rezultāti tiks apkopoti un skatīti Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, lai pašvaldība varētu lemt par turpmākām rīcībām.

 

Domes sēdē situācijas skaidrojumu deputātiem sniedza SIA "Dzintaru koncertzāle" valdes loceklis Guntars Ķirsis. Viņš informēja, ka krēslu iepirkums tika izsludināts atbilstīgi Publisko iepirkumu likuma prasībām – izsludināts atklāts konkurss, publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas tika iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos, kur papildus cenai viens no būtiskiem kritērijiem bija arī piedāvāto krēslu kvalitāte.

 

Guntars Ķirsis skaidroja: "Publiskā iepirkuma rezultāti nav apstrīdēti. Informācija par iepirkumu un tā rezultātu ir pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Krēslu piedāvājums tika izvērtēts, pieaicinot ekspertus, rezultātā izvēlēts atbilstošs piedāvājums un noslēgts līgums. Par piegādāto preci norēķins tika veikts vienā maksājumā tieši piegādātājam – konkursa uzvarētājam, Igaunijā reģistrētam uzņēmumam "Tooner Maste"."

 

Koncertzāles vadītājs arī informēja deputātus, ka jau iepriekšējā dienā, 9. jūlijā, SIA "Dzintaru koncertzāle" ir vērsusies Valsts ieņēmumu dienestā ar lūgumu sniegt informāciju par darījuma un SIA "Dzintaru koncertzāle" amatpersonām piemēroto statusu.

 

Uz laiku līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai SIA "Dzintaru koncertzāle" ir apturējusi prokūru tās Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam, kā arī atsaukusi viņu no pienākumu pildīšanas Iepirkumu komisijā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE