Pabeigti skvēra atjaunošanas darbi Ķemeros
Publicēts: otrdiena, 30.jūnijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Šī gada 30.jūnijā ir pabeigti būvdarbi un ekspluatācijā ir nodots atjaunotais skvērs Tūristu ielā 2A, Ķemeros. Šis ir pirmais no četriem objektiem, kurā ir pabeigti pērnā gada jūlijā Ķemeru parka teritorijā uzsāktie būvdarbi.

Būvdarbu ietvaros ir īstenots SIA “Livland Group” 2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana”, veicot skvēra vēsturiskās, simetriskās kompozīcijas – apstādījumu un gājēju celiņu atjaunošanas darbus 0,25 ha plašā teritorijā, tai skaitā veicot:

  • Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas - ciļņa “Tautu deja” restaurāciju, daļēji atjaunojot tā vēsturisko funkciju – brīvi pieejamas dzeramā ūdens brīvkrāns;
  • labiekārtojuma elementu – 12 soliņu, 4 atkritumu urnu, 10 velo statīvu un 1 informatīvā stenda uzstādīšanu;
  • elektroapgādes sistēmas pārbūvi, tai skaitā apgaismojuma tīklu izbūvi un 6 jaunu apgaismojuma laternu uzstādīšanu;
  • videonovērošanas sistēmas izbūvi, tai skaitā 2 video novēršanas kameru uzstādīšanu;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.

 

 

Foto: no Jūrmalas pilsētas domes arhīva.

 

Būvdarbi skvēram piegulošās Tūristu ielas ietvju un brauktuves atjaunošanai, kā arī jaunu veloceliņu izbūvei tiek turpināti, īstenojot SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”. Pēc būvdarbu pabeigšanas Ķemeru iedzīvotājiem un viesiem būs pieejams jauns, labiekārtots un apzaļumots automašīnu stāvlaukums 49 automašīnu novietošanai, un atjaunota stāvlaukumam piegulošā, funkcionālā teritorija.

 

Būvdarbu izpildi plānots pabeigt šī gada vasarā.

 

Būvdarbus veic PS “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

 

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

 

 Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Projektu plānots īstenot 20 mēnešu laikā, līdz 2020.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE