Modernizē skolas, izglītības iestādēs rit remonti
Publicēts: trešdiena, 22.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Vasaras mēnešos skolās un bērnudārzos rit remontdarbi. Pašvaldībā turpinās sāktie vērienīgie skolu ēku un telpu modernizācijas projekti. 

image

Attēlā: Jauno mācību gadu pārbūvētās un atjaunotās telpās uzsāks arī Ķemeru pamatskolas audzēkņi. 

 

Piecu skolu ēku un telpu modernizācijai pašvaldība ir piesaistījusi līdzfinansējumu sešos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos 8,2 miljonu eiro apjomā; kopumā plānotās investīcijas ēku un telpu modernizācijā ir 32,8  miljonu eiro apjomā.

 

Ar ERAF līdzfinansējumu

Projekti ietver gan būvdarbus skolu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, gan telpu pārbūvi un aprīkojuma modernizāciju, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi. Kauguru vidusskolas ēkas siltināšana jau ir pabeigta, kā arī atjaunotas un modernizētas mācību telpas, gaiteņi, sporta zāle, iegādāts mūsdienīgs aprīkojums mācību telpām – mēbeles, interaktīvās tāfeles un datortehnika, kā arī inventārs sporta nodarbībām.

 

Noslēgumam tuvojas būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūvei un siltumnoturības paaugstināšanai.

 

Jauno mācību gadu pārbūvētās un atjaunotās telpās uzsāks arī Ķemeru pamatskolas audzēkņi. Skolas ēkā tiek mainīti logi un durvis, pārbūvēta apkures sistēma un ventilācijas sistēma, pārbūvētas telpas. Skolas piebūvei, kurā atrodas sporta zāle, tiek siltināta fasāde un mainīts jumts.

 

Lielākie modernizācijas projekti

Lielākie skolu modernizācijas projekti, kurus šogad pašvaldība gatavojas uzsākt, ir Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Lielupes pamatskolas ēku pārbūve un jaunas sporta zāles būvniecība.

 

Ģimnāzijas ēka tiks pilnībā pārbūvēta, izveidojot ergonomisku un mūsdienīgu mācību vidi ar atbilstīgu aprīkojumu un mēbelēm. Visus būvdarbus paredzēts veikt 16 mēnešu laikā un pabeigt 2022. gada sākumā. Pēc pārbūves ģimnāzijas ēkā būs moderni mācību kabineti, tostarp daudzfunkcionāla mācību telpa pašreizējās aktu zāles vietā. Pārbūvēs arī skolas sporta zāli – tās vietā būs aktu zāle; tiks paplašinātas virtuves un ēdnīcas telpas, izveidotas telpas jaunai skolas bibliotēkai un lasītavai, Reģionālā metodiskā centra telpas pedagogiem.

 

Izsludināts iepirkums arī būvdarbu veikšanai Lielupes pamatskolas ēkas pārbūvei un jaunas sporta zāles būvniecībai; būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada vasarā. Rasta iespēja jau šogad uzsākt arī bērnudārza “Bitīte” pilnīgu pārbūvi. Gan Lielupes pamatskolas un sporta zāles būvniecību, gan “Bitītes” pārbūvi pašvaldība veiks par budžeta līdzekļiem, rodot iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumu.

 

Remontdarbi skolās un bērnudārzos

Turpinās remontdarbi arī citās skolās un bērnudārzos.

 

Jaundubultu vidusskolā remontē telpas sākumskolas “Ābelīte” pārcelšanai, sākumskolā “Ābelīte” tiek pielāgotas telpas un izbūvētas jaunas telpas četrām bērnudārza grupiņām. Arī “Taurenītī” pirmsskolas vajadzībām izbūvē grupiņu telpas un remontē gaiteņus.

 

Mežmalas vidusskolā remontdarbi notiek virtuves blokā, kur būs arī jauns aprīkojums, kā arī ventilācijas un lietus kanalizācijas sistēmas remontdarbi. Darbus plānots pabeigt līdz mācību gada sākumam.

 

Pašvaldībai ir iecere pārbūvēt sporta laukumu pie Mežmalas vidusskolas. Tur paredzēts ierīkot Latvijas Futbola federācijas standartiem atbilstošu futbola laukumu ar mākslīgo segumu, divus pludmales volejbola laukumus, multifunkcionālu laukumu basketbolam, tenisam, volejbolam un citiem sporta veidiem, kā arī vieglatlētikas skrejceliņus un tribīnes skatītājiem. Šogad tiks pabeigta laukuma būvprojekta izstrāde, būvniecību uzsākot nākamgad.

 

Atjaunos arī sporta laukumu pie Jaundubultu vidusskolas – tiek izstrādāts būvprojekts, laukuma pārbūvi plānots pabeigt nākamā gada vasarā. 

 

Izglītības iestāžu modernizācija

 

Izglītības iestāde

Plānotie darbi

Termiņš/darbu statuss

Izmaksas

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Būvdarbi ir pabeigti

1,376 miljoni eiro, no tiem 512 649 eiro – ERAF finansējums

Ergonomiskas mācību vides izveide; skolas trīs stāvu un sporta zāles modernizācija; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, mācību telpu un sporta zāles aprīkojuma iegāde

2020. gada augusts/3. ceturksnis

1,271 miljons eiro, no tiem 904 932 eiro – ERAF finansējums

 

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Būvdarbi ir pabeigti

 

1,098 miljoni eiro, no tiem 532 046 eiro – ERAF finansējums

Autoskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

172 143 eiro, no tiem 78 773 eiro – ERAF finansējums

Jūrmalas Sporta skola

Peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana

2020. gada augusts/3. ceturksnis

2,959 miljoni eiro, no tiem 471 611 eiro – ERAF finansējums

Ķemeru pamatskola

Ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana

2020. gada augusts/ 3. ceturksnis

1,640 miljoni eiro, no tiem 150 612 eiro – ERAF finansējums

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

Ēku pārbūve un sporta zāles būvniecība

Norisinās būvdarbu iepirkumu konkurss. Būvdarbus paredzēts sākt 2020. gada 3. ceturksnī un pabeigt 2021. gada 3. ceturksnī (būvdarbu veikšanai paredzēti 14 mēneši).

13,56 miljoni eiro

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Ēkas pilnīga pārbūve, mēbeļu un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde

Norisinās būvdarbu iepirkumu konkurss. Būvdarbus paredzēts sākt 2020. gada 3. ceturksnī un pabeigt 2022. gada sākumā

6,760 miljoni eiro, no tiem 5,57 miljoni eiro – ERAF finansējums

PII Bitīte”

Ēkas pilnīga pārbūve

Tiek gatavots būvdarbu iepirkumu konkurss. Būvdarbus paredzēts sākt 2020. gada 4. ceturksnī un pabeigt 2022. gada 3. ceturksnī (būvdarbu veikšanai paredzēti 18 mēneši)

4,047 miljoni eiro

 

Kopumā Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu ēku siltumnoturības paaugstināšanai un telpu modernizācijai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 8,221 miljona eiro apjomā.

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE