Laikā, kad Jūrmalas apmeklētāju apkalpošanas centri ir slēgti, Jūrmalas iedzīvotāja karti var saņemt attālināti, uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv nosūtot aizpildītu un parakstītu pieteikumu .

Pieteikumam jāpievieno:

  1. personu apliecinošu dokumenta kopija (pase vai personas apliecība);
  2. ja viedkarte tiek saņemta pirmreizēji - foto.
  3. ja uz personu attiecināms Invaliditātes likums - derīgas invaliditātes apliecības kopija;
  4. ja persona sasniegusi Latvijas Republikās noteikto pensionēšanās vecumu - pensionāra apliecības kopija;
  5. ja persona izglītību neiegūst pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, izziņu no izglītības iestādes;
  6. ja persona iegādājas Jūrmalas iedzīvotāja karti par samaksu - maksājumu apliecinošs dokuments par samaksas veikšanu par viedkartes izgatavošanu un/vai pakalpojuma saņemšanu.

 

Pēc pieteikuma apstrādes tiks izgatavota viedkarte, to varēsiet  saņemt Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros pēc iepriekšēja pieraksta.

Savukārt skolēna apliecības tiks nogādātas uz skolām un izsniegtas izglītojamajiem.

 

Maksājumu par viedkartes saņemšanu var veikt ar pārskaitījumu internetbankā vai Latvijas komercbankās un Latvijas Pasta nodaļās norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Norēķinu konts: AS “Citadele banka” LV81PARX0002484577002

Maksājuma mērķis: Viedkartes izgatavošana, viedkartes saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods.