Jūrmalas pilsētas pašvaldība no nākamā gada janvāra palielinās atalgojumu pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem. Ieceri pašvaldība iekļaus 2021.gada budžetā.

image

Atkarībā no budžeta iespējām atalgojumu pirmsskolas pedagogiem plānots palielināt vismaz līdz 900 eiro par likmi, pedagogu palīgiem plānots – līdz 600 eiro par likmi. Tāpat arī atalgojumu paredzēts palielināt citiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem – skolotājiem logopēdiem, pirmsskolas izglītības metodiķiem.

 

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis norāda: “Pašvaldības Izglītības pārvalde manā uzdevumā strādā pie pirmsskolas pedagogu un pedagoga palīgu atalgojuma palielinājuma projekta jau vairākus mēnešus. Šādi lēmumi prasa ilgāku sagatavošanas un plānošanas laiku, kā arī rūpīgus aprēķinus un budžeta iespēju izvērtējumu. Esam plānojuši palielināt pirmsskolas pedagogu un pedagoga palīgu atalgojumu no nākamā gada 1.janvāra.”

 

Jūrmalas pilsētā pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas 19 izglītības iestādēs.