Jūrmalas kultūrvēsturiskās ēkas kļūs arvien sakoptākas. Īstenojot pašvaldības līdzfinansēto kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, pabeigti plānotie atjaunošanas darbi Majoru katoļu baznīcas un Ķemeru pareizticīgo baznīcas ēkā.

 

Majoru Romas katoļu draudzes baznīca ar pašvaldības līdzfinansējumu veikusi baznīcas ēkas jumta, torņa jumta un torņa fasādes krāsojuma remontu. Atjaunošanas darbu kopējās izmaksas ir 10 000 eiro, no tām 9000 eiro līdzfinansēja pašvaldība.

 

“Mūsu draudzei šī ir pirmā pieredze līdzfinansējuma jomā ar Jūrmalas pilsētas domi. Ļoti pateicamies par atsaucību un atbalstu, kas ļāva sakārtot un uzlabot mūsu baznīcas ārējo izskatu. Pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, par paveikto var priecāties ne tikai draudzes locekļi, bet arī citi jūrmalnieki un pilsētas viesi,” atzina Majoru Romas katoļu draudzes prāvests Andris Blūms.

 

 

Ķemeru pareizticīgo baznīca atjaunojusi ēkas galveno fasādi – novērstas plaisas, krāsas atslāņošanās, atjaunotas koka konstrukcijas. Rezultātā ir saglabāta ieejas fasāde un nodrošināta droša turpmākā ekspluatācija. Projekta kopējās izmaksas bija 15 000 eiro, no tiem 11 500 eiro bija Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Jūrmalas Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo draudze 1892. gadā celtās baznīcas atjaunošanai pašvaldības līdzfinansējuma iespējas izmanto jau ceturto gadu. Kopš 2017. gada ir nomainīts jumta segums, pabeigta lielākā daļa no ēkas fasādes, centrālā torņa un zvanu torņa sakārtošanas darbiem, atjaunoti dekoratīvie elementi. Ēkas pilnīgai atjaunošanai vēl atlicis sakārtot pārējo fasādes daļu.

 

Pašvaldības izsludinātajā konkursā kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai līdzfinansējums tika piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai. Šogad pirmo reizi līdzfinansējama programmā varēja pieteikt arī ēkas Jomas ielā. Pašvaldība konkursa veidā atbalstu piešķīra piecu dievnamu un trīs ēku Jomas ielā atjaunošanai.

 

Patlaban turpinās ēku fasāžu atjaunošanas darbi Jomas ielā 44, Jomas ielā 46 un Jomas ielā 48. Pēc darbu pabeigšanas viens posms ielas centrā – trīs ēkas – iegūs jaunu izskatu. Vēl turpinās fasādes un elektroinstalācijas atjaunošanas darbi Bulduru luterāņu baznīcā, Ķemeru luterāņu baznīca atjauno baznīcas zvanu torni un sakristejas ieejas durvis, Dubultu luterāņu baznīca – otrā stāva logus.

 

Visus kultūrvēsturisko ēku un kultūras pieminekļu atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

 

Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” un 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu grozījumiem Nr. 58.