Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai dažādās jomās. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 1. februāris.

image

Attēlā: Par 2020. gadā piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu 

biedrība “Jūrmala vieno” vasarā rīkoja SUP fitnesa nodarbības. 

 

Iedzīvotāji vislabāk zina savas kopienas vajadzības, un pašvaldības līdzfinansējums dod iespējas tās īstenot. Piemēram, ierīkot visiem pieejamu atpūtas zonu, sporta vai rotaļu laukumu, labiekārtot vidi pie savas daudzdzīvokļu mājas, rīkot pasākumus iedzīvotāju saliedēšanai, noorganizēt kādu kultūras vai mākslas projektu Jūrmalā, īstenot pasākumus iedzīvotāju veselības uzlabošanai un profilaksei vai citus pasākumus.

 

Kā īstenot projektu?

IDEJA – vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!

 • iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 1. februārim
 • projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana – līdz 2020. gada 2. ceturkšņa beigām
 • IDEJAS īstenošana

 

Atbalstāmās nozares

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai; sabiebrības integrācijas veicināšanai; veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai; kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm.

Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

 • Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Laura Pavlova: Laura.Pavlova@jurmala.lv, tālr. 22040931.

 

 • Pasākumi sabiebrības integrācijai

Projektu prioritātes:

 • Iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā;
 • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību multikulturālo, saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv , tālr. 67767347.

 

 • Pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai

Projektu prioritātes:

 • Pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās;
 • Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
 • Pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās;
 • Pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās;
 • Iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Olga Ļebedeva: Olga.Lebedeva@jurmala.lv, tālr.  67767347.

 

 • Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Projektu prioritātes:

 • Projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;
 • Projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);
 • Projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu, tai skaitā, projekti, kas veltīti Latvijas simtgades pasākumu īstenošanai;
 • Projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības- zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

 

Informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 1. februāris.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums pieejams sadaļā Atbalsts projektu īstenošanai.

 

2021. gada 14. janvārī plkst. 16.00 attālināti tiks organizēts informatīvs seminārs projektu pieteicējiem, kurā projektu iesniedzēji tiks iepazīstināti ar pieteikumu sagatavošanu un varēs saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2021. gada 12. janvārim (ieskaitot): https://forms.gle/R4drrbuTHLbDj4787

 

Par 2020. gadā piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotāju apvienības labiekārto Bulduru Dārzkopības vidusskolas parka teritoriju, šogad izdots Jūrmalas mākslinieka Jāņa Veisa darbu katalogs, Dzintaru pludmalē vasaras mēnešos tika izveidota tēlniecības izstāde "Mākslas liedags. Zvaigžņu vārti '', rīkotas SUP fitnesa nodarbības, antīko auto parāde Jūrmalā un īstenoti citi projekti.