Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiek turpināti būvdarbi Ķemeru vēsturiskā parka atjaunošanai, lai jau nākamā gada vasarā Jūrmalas iedzīvotāji un viesi varētu atpūsties sakārtotā un labiekārtotā vidē.

 

Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot vairākus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētus projektus, labiekārto un atjauno Ķemeru apkaimi – atjaunots, labiekārtots un ekspluatācijā jau nodots skvērs Tūristu ielā, Ķemeru ūdenstornis, kurā šobrīd norisinās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi uzstādīšana un pabeigti arī ceļu satiksmes infrastruktūras būvdarbi Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielā 2A. Vērienīgi būvdarbi turpinās Ķemeru vēsturiskā paraka atjaunošanai, kur 20 hektāru platībā tiek veikti parka infrastruktūras pārbūves un labiekārtošanas darbi. Pārbūves darbu ietvaros parka teritorijā tiek atjaunota gleznotāja Miervalža Ķemera gatve un ar to saistītā infrastruktūra, Katedrāles ielas infrastruktūra, Tukuma ielas posms un saistītā infrastruktūra un tiek veikta pašas parka teritorijas labiekārtošana, pārbūve un restaurācija, kuru ietvaros tiek atjaunoti gājēju celiņi, apstādījumi, inženierkomunikāciju tīkli, vēsturiskie tilti, tostarp – 3 transporta tilti un parka vēsturiskie objekti – paviljons “Ķirzaciņa”, rotonda uz Mīlestības saliņas u.c.

 

 

Būvdarbi Ķemeru parka atjaunošanai tiek veikti projekta “Ķemeru parka pārbūve un atjaunošana” (Nr.5.6.2.0/18/I/008) ietvaros un projekta kopējās izmaksas ir 9,6 milj. euro, no tiek ERAF līdzfinansējums - 5,78milj. euro, valsts budžeta dotācija – 269,03 tūkst. euro un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums – 1,5 milj euro.

 

Projekts Nr.5.6.2.0/18/I/008 tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Būvdarbus Ķemeru parka atjaunošanai veic PS “RERE BMV”, būvuzraudzību – PA “SIA “Isliena V” un SIA “Jurēvičs un partneri”” un autoruzraudzību – SIA “Livland Group”.