Jūrmalas pilsētas domes deputāti plāno atteikties no atalgojuma palielinājuma no 2021. gada 1. janvāra, – jautājumu plānots skatīt 17. decembra Jūrmalas domes sēdē

Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, ņemot vērā pandēmijas laika grūtības un solidarizējoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ir ierosinājis domes deputātiem atteikties no atalgojuma palielinājuma. Domes deputātu algām no 2021. gada 1. janvāra līdz ievēlēto pašvaldības deputātu pilnvaru termiņa beigām saglabās 2020. gada bāzes mēnešalgas apmēru, nepiemērojot  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto palielinājumu saskaņā ar 2021. gadam noteikto bāzes mēnešalgas apmēru.