Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem un 1.–4. klašu skolēniem, kuri mācīsies klātienē, pašvaldība piešķirs daudzkārt lietojamas sejas aizsargmaskas.

image

Daudzkārt lietojamas sejas maskas ar pilsētas logo izgatavotas pēc Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījuma, rūpējoties par skolēnu un pedagogu drošību izglītības iestādēs.

 

Sejas maksas jau saņēmuši visi izglītības iestāžu pedagogi, tai skaitā pirmsskolas. Skolēni 1.–4. klasē sejas aizsargmaskas saņems pēc brīvlaika 25. janvārī, atsākot mācības klātienē. Sejas maskas jāvalkā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa, atrodoties izglītības iestādē.

 

Kopumā pilsētas skolas saņems 2800 daudzkārt lietojamo sejas masku.

 

Pašvaldība ar daudzkārt lietojamām sejas maskām nodrošina arī trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, asistenta pakalpojuma sniedzējus un tos iedzīvotājus, kuri saņem asistenta pakalpojumu.

 

Video: Kā pareizi lietot sejas masku?

 

Animācija bērniem par maksu nesāšanas nepieciešamību pandēmijas laikā