Jūrmalā katru gadu tiek ieguldīts arvien vairāk līdzekļu ielu un ietvju sakārtošanā, nodrošinot ērtāku satiksmi un drošāku pārvietošanos gājējiem, kā arī paaugstinot vides kvalitāti.

image

Attēlā: Satiksmes organizācijas uzlabošanai pilsētas šaurākajā daļā aprīlī plānots sākt

Dubultu satiksmes mezgla pārbūves trešo kārtu, pārbūve tiks turpināta arī nākamajā gadā.

 

Šogad pilsētas ielu un ceļu atjaunošanā un satiksmes drošības uzlabojumiem, tostarp veloceliņu un gājēju celiņu atjaunošanā, autostāvvietu izbūvē un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanā paredzēts ieguldīt 6,96 miljonus eiro – gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn. No plānoto ieguldījumu apjoma 53% paredzēts finansēt no valsts sniegta aizdevuma.

 

Apjomīgi būvdarbi plānoti uz Dzintaru dzelzceļa pārvada, kam paredzēti 1,97 miljoni eiro, arī nākamajā gadā finansējums plānots tādā pašā apjomā. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju pilsētas šaurākajā daļā, aprīlī plānots sākt Dubultu satiksmes mezgla pārbūves trešo kārtu, kam šogad paredzēts finansējums 0,77 miljonu eiro apjomā; pārbūves darbi tiks turpināti arī nākamajā gadā.

 

Ielu asfalta seguma kapitālajam remontam šāgada budžetā paredzēti 3,06 miljoni eiro, ietvju izbūvei un atjaunošanai – 503 tūkstoši eiro. Līdz ar Lielupes pamatskolas ēkas pārbūvi plānota arī kompleksa ielu pārbūve Aizputes ielā posmā no Rēzeknes pulka ielas līdz Brīvības prospektam un Brīvības prospektā posmā no Vienības prospekta līdz zemesgabalam Lielupe 6303.

 

Grantēto ielu asfaltēšanai plānoti 947 tūkstoši eiro. Tiks asfaltēts Ausekļa ielas segums posmā no Ezeru ielas līdz Kanālu ielai, uzsākti asfalta seguma izbūves darbi Tirzas ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Apes ielai un Andreja ielas posmā no Mellužu prospekta līdz Kāpu ielai.

 

Arī šogad tiks turpināta daudzdzīvokļu māju iekškvartālu atjaunošana – šiem darbiem plānots finansējums 0,97 miljonu eiro apjomā. Pie Mellužu estrādes izbūvēs jaunu autostāvvietu vairāk nekā 70 automašīnām un autobusiem – šiem darbiem paredzēti 494 tūkstoši eiro. 

 

Šogad plānots arī uzlabot veloceliņu tīklu, kur ieguldīs 0,77 miljonus eiro. Atjaunos vissliktākajā stāvoklī esošo veloceliņa Rīga–Jūrmala posmu, izbūvēs veloceliņu Dubultu mezglā un Kļavu ielā un atjaunos nelielu posmu mežā Kauguros gar Ventspils šoseju.