Februāra otrajā pusē jūrmalnieki savās pastkastītēs, e-adresē vai e-pastā, ja ir pieteikuši saņemt paziņojumus e-pastā, saņems maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2021. gadam. Aicinām pieteikties NĪN maksājuma dokumenta saņemšanai e-pastā, ko visērtāk var izdarīt, iesniedzot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv.

image

Pašvaldība arī 2021. gadā ir saglabājusi iepriekš īstenoto atbalstu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Kopš 2012. gada NĪN atvieglojumus 25–90% apmērā Jūrmalas pilsētā saņem vairākas nodokļu maksātāju grupas. Atvieglojumu par ēkas īpašumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, politiski represētie, ģimenes, kurās ir I vai II grupas invalīdi, un citas iedzīvotāju grupas, ja īpašuma īpašnieka deklarētā dzīvesvieta īpašumā Jūrmalā ir ne mazāk kā divi gadi pirms iesnieguma iesniegšanas un atbilst saistošajos noteikumos noteiktajam.

 

NĪN atvieglojums tiek piemērots Jūrmalas pilsētā deklarētajiem nodokļa maksātājiem fiziskām personām, kuras ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices Konfederācijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi. Atvieglojumu par zemi 90% apmērā saņems nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji fiziskās personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu Jūrmalā līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošie noteikumi Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”, kas publicēti sadaļā “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana”, kur ir pieejamas arī iesniegumu veidlapas un atvieglojumu piešķiršanai iesniedzamie dokumenti.

 

NĪN maksātāji, kuri izmanto internetbanku, var portālā epakalpojumi.jurmala.lv sadaļā "Nekustamais īpašums" var:

  • iesniegt iesniegumu Jūrmalas pilsētas domei,
  • pārbaudīt izsūtītos maksāšanas paziņojumus un citus ar NĪN saistītos dokumentus, veiktos maksājumus,
  • samaksāt nekustamā īpašuma nodokli,
  • pieteikt e-pasta adresi nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemšanai.

Iesniegt iesniegumu var arī portālā www.latvija.lv, meklētājā izvēloties “Iesniegums iestādei” – Jūrmalas pilsētas dome. 

 

Jūrmalas nodokļa maksātāji, kuri neizmanto internetbanku, 2021. gadā NĪN varēs maksāt lielveikala “Maxima” kasēs, ja uz saņemtā maksāšanas paziņojuma būs izvietots svītrkods un informācija par to, ka maksājumu, kas nepārsniedz 1000 eiro, var veikt lielveikala “Maxima” kasē. Katra rēķina samaksas cena – 0,50 eiro.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi 2021. gadā ir 31. marts, 17. maijs, 16. augusts un 15. novembris. Nodoklis maksājams vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var samaksāt arī reizi gadā avansa veidā, maksājumu veicot līdz šā gada 31. martam.