Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15. panta ceturto daļu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvāra instrukciju “2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija” Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija ir noteikusi darba laiku deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanām.

  1. Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15. panta ceturto daļu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvāra instrukciju “2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija” Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija ir noteikusi darba laiku deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanām:

  • laikā no 17. marta līdz 5. aprīlim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 26185386 vai 29332299,
  • 6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 18.00 bez iepriekšējās pieteikšanās iesniedzēju ierašanās secībā.

Deputātu kandidātu saraksti tiks pieņemti Jūrmalas pilsētas domes mazajā sēžu zālē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā.

 

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai deputātu kandidātu saraksta sagatavošanai Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija piešķir, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu (1. pielikums), ievietojot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasta kastītē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: velesanu.komisija@jurmala.lv  ar drošu elektronisku parakstu.

 

Kandidātu sarakstu drošības nauda Jūrmalas pilsētā ir 225 euro, kas pirms sarakstu iesniegšanas jāiemaksā Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas depozīta kontā:

Banka: AS ‘Citadele banka”

Konts: LV89PARX0002484572105

Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija

Reģ. Nr.: 90000543728

Maksājuma mērķis: drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu (saraksta nosaukums) Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanām

 

Tālruņi uzziņām: 26185386 vai 29332299

Papildu informācija: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti

  1. Pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra instrukciju “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija ir noteikusi vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšanu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām laikā no 2021.gada 7. līdz 14.aprīlim darba dienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

 

Aizpildītie pieteikumi (pielikumā) personīgi iesniedzami Jūrmalas pilsētas domes mazajā sēžu zālē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā.

 

Tālrunis uzziņām: 29332299

Papildu informācija: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti