Turpinot Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādi, jau notikušas vairākas tematiskās darba grupas, kurās ikviens jūrmalnieks var sniegt savu redzējumu pilsētas attīstībai.

Paldies jūrmalniekiem, kas aktīvi iesaistījušies diskusijās ar saviem priekšlikumiem pilsētas nākotnes plānošanas procesā!

Darba grupas ar diskusijām turpinās, un ikviens var izvēlēties kādu tematisko virzienu un pieteikties darba grupā.

 

Iedzīvotāju viedokli ir svarīgs

Martā ir plānotas aptuveni 20 dažādas ideju grupas par sešiem tematiskiem virzieniem, kurās pašvaldība diskusijās uzklausīs iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu (tostarp vadītāju, pedagogu, skolēnu pašpārvalžu, vecāku pārvaldes) un dažādu nozaru speciālistu viedokli un idejas.

Darbs ideju grupās notiek attālināti, tiešsaistes programmā Zoom. Izvēlieties interesējošās tēmas un piesakieties e-pastā attistiba@jurmala.lv vai pa tālruni 67511487 (pieteikšanās ne vēlāk kā 1 stundu pirms tiešsaistes tikšanās sākuma)!

 

03.03.2021.

18.00–19.00

Atvērta un gudra pārvaldība

Ideju tikšanās ar Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

 

 

Piedalieties tematiskās darba grupās!

Aicinām ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju iesaistīties diskusijā par Jūrmalas pilsētas domes procesu efektivitātes uzlabošanu, pakalpojumu sniegšanas efektivitāti pašvaldībā (domē, pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās), sabiedrības informēšanu un iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības sniegto pakalpojumu attīstībā.

 

04.03.2021.

13.00–15.00

Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai

Ideju tikšanās ar biedrībām/nevalstiskajām organizācijām

Aicinām nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iesaistīties ideju ģenerēšanā par pilsētas attīstības iespējām.

 

04.03.2021.

17.00–19.00

Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai

Ideju tikšanās ar Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Aicinām ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju sniegt idejas šādās jomās:

1) pašvaldības sociālais atbalsts, aprūpe, rehabilitācija, ģimene;

2) sabiedriskā kārtība, drošības pakalpojumi (policija, glābšanas dienests), informācijas un komunikācijas tehnoloģija;

3) sabiedrības integrācija un līdzdalība.

 

05.03.2021.

16.00–18.00

Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai

Ideju tikšanās ar sociālās un veselības jomas pārstāvjiem

Aicinām sociālās jomas un veselības jomas speciālistus uz sarunu par Jūrmalas iespējām un izaicinājumiem veselības un sociālajā jomā.

 

09.03.2021.

17.00–19.00

Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta

Ideju tikšanās ar Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Aicinām ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju sniegt idejas šādās jomās:

1) ceļu un ielu, velo, gājēju infrastruktūra, ūdensmalu attīstība, mobilitāte, sabiedriskais transports;

2) enerģētika, publisko ēku un mājokļu energoefektivitāte un klimata pārmaiņas;

3) dabas resursu aizsardzība un pārvaldība, publiskās ārtelpas (piemēram, parku, skvēru uzturēšana, labiekārtošana un attīstība), atkritumu apsaimniekošana

 

10.03.2021.

15.30–17.30

Kultūra un sports sabiedrības attīstībai*

Ideju tikšanās ar Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Aicinām ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju sniegt idejas šādās jomās:

1) kultūras un sporta pasākumi dažādām Jūrmalas iedzīvotāju mērķgrupām;

2) valsts un starptautiska līmeņa kultūras un sporta pasākumi, kā arī augstu sasniegumu sports, kultūrmantojuma saglabāšanas pasākumi modernā pilsētas vidē;

3) kultūras un sporta iestāžu infrastruktūra.

 

10.03.2021.

18.00-20.00

Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā

Ideju tikšanās ar Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Aicinām ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju sniegt idejas šādās jomās:

  1. uzņēmējdarbības vides uzlabošanas iespējas;
  2. nodarbinātības iespējas Jūrmalā, t.sk. jauniešu nodarbinātība, jaunu uzņēmējdarbības jomu ienākšana Jūrmalā, piemēram, inovāciju uzņēmumi, starptautiskas sadarbības iespējas;
  3. kūrorta attīstība – kultūras, veselības, sporta jomā, tūrismā, pilsētas tēla veidošana un komunikācija mērķtirgos.

 

12.03.2021.

15.30–17.30

Izglītības kvalitāte un vadība

Ideju tikšanās ar jauniešiem (Jauniešu dome, skolēnu pārvaldes skolās u.c.)

Aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties attīstības ideju vētrā “Kādā pilsētā grib dzīvot un atgriezties Jūrmalas jaunietis?”.

 

15.03.2021.

15.00–16.00

Izglītības kvalitāte un vadība

Ideju tikšanās ar skolu un pirmsskolas pedagogiem

Aicinām Jūrmalas skolu un pirmsskolu pedagogus iesaistīties diskusijā par izglītības kvalitāti.

 

16.03.2021.

15.00–17.00

Izglītības kvalitāte un vadība

Ideju tikšanās – skolu pārvaldes

Aicinām visus vecākus, kuri pārstāv skolas pārvaldi, iesaistīties diskusijā par izglītības kvalitāti un sniegt idejas izglītības attīstībai.

 

18.03.2021.

11.00–13.00

Visas tēmas

Ideju tikšanās ar uzņēmējiem

Aicinājums Jūrmalas uzņēmējiem piedalīties attīstības ideju vētrā “Kādā pilsētā grib strādāt un attīstīties Jūrmalas uzņēmējs?”.

 

Ideju priekšlikumus aicinām sūtīt arī uz e-pastu attistiba@jurmala.lv.

 

Par visiem jautājumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādi lūdzam sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu pa tālruni 67511487. Iepriekš sazinoties, aicinām tikties tiešsaistē, lai iesniegtās idejas un priekšlikumus varētu izrunāt un kopā novērtēt.