Šodien, 17. martā, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē atbalstīja speciālo piemaksu piešķiršanu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem. Piemaksas plānots piešķirt 10% apmērā no darbinieka mēnešalgas no 2021. gada 1. janvāra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Par speciālo piemaksu piešķiršanu  Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem deputāti vēl lems domes sēdē 25. martā.

 

Piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība jau ir piešķīrusi pašvaldības policijas inspektoriem un glābējiem līdz 10% apmērā no darbinieka mēnešalgas. Sociālajiem rehabilitētājiem, aprūpētājiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas māsām, ārstiem, sanitāriem un citiem darbiniekiem, kuri iesaistīti sociālo pakalpojumu sniegšanā pašvaldības iestādēs, noteiktas piemaksas līdz 20% no darbinieka mēnešalgas.