Aprīlī Jūrmalā, Aizputes ielā 1a, sāks Lielupes pamatskolas ēkas pārbūvi un sporta zāles būvniecību. Līgumu par Lielupes pamatskolas ēku kompleksa izbūvi pašvaldība noslēgusi 22. martā ar iepirkumu konkursa kārtībā izraudzīto būvuzņēmēju – piegādātāju apvienību “Litana&Torensberg”, projekta īstenošanas termiņš ir 14 mēneši no būvniecības darbu uzsākšanas.

image

Vizualizācija: SIA “K IDEA”

 

Būvdarbu iepirkumu konkursu pašvaldība izsludināja 2020. gada aprīlī un būvdarbus plānoja uzsākt vasaras nogalē, taču ieinteresētie būvuzņēmēji konkursa rezultātus apstrīdēja un būvdarbu uzsākšana tika kavēta. Šā gada 15. martā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums par atļauju pašvaldībai slēgt līgumu ar iepirkumu konkursa rezultātā izraudzīto pretendentu un sākt būvdarbus.

 

Lielupes pamatskolas ēkas pārbūvēs, veidojot vienotu skolas ēku kompleksu ar diviem mācību korpusiem trīs stāvos un piebūvi sporta zālei ar sporta laukumu. Risinājumā paredzēts izveidot mūsdienīgu, ergonomisku skolu līdz 500 audzēkņiem. Jaunā skola būs viena no modernākajām izglītības iestādēm Jūrmalā, kur skolēni varēs iegūt kvalitatīvu izglītību mūsdienīgai mācību videi atbilstoša ēkā.

 

Būvniecību paredzēts veikt trīs kārtās. Skolas ārtelpas zonu izbūve un labiekārtojums plānots būvniecības pirmajā kārtā, sporta zāles piebūve otrajā kārtā un sporta laukuma un celiņu izbūve paredzēta būvniecības trešajā kārtā.

 

Viens no skolas ēku korpusiem paredzēts sākumskolas skolēniem un otrs – pamatskolas audzēkņiem. Skolēnu plūsmām abos ēkas korpusos būs atsevišķas ieejas, ēkas un telpas vizuāli atdalītas ar arhitektonisko risinājumu, apgaismojumu un citiem dizaina elementiem.

 

Plānots izbūvēt atsevišķu piebūvi sporta zālei, kas būs savienota ar abiem mācību ēku korpusiem. Ēku iekšpagalmā būs sporta laukumi nodarbībām, ielu vingrošanas aprīkojums, daudzfunkcionāli laukumi skolas pasākumu rīkošanai, rotaļu laukumi vismazākajiem bērniem, atpūtas zona, kā arī velonovietnes. Laikā, kad laukumi skolas pagalmā netiek izmantoti mācību vajadzībām, tie būs pieejami apkārtnes bērniem brīvā laika pavadīšanai.

 

Skolas telpās paredzētas divas zāles – aktu zāle pamatskolai un daudzfunkcionāla zāle ar skatuvi dažādiem pasākumiem sākumskolai, telpas skolas bibliotēkai, plaši mācību kabineti, ģērbtuves ar drēbju žāvētājiem, virtuves bloks un citas telpas.

 

Skolas teritorijā plānots labiekārtojums ar apstādījumiem un augļu kokiem, radot dārza sajūtu skolas tuvumā. Skolai paredzētas vairākas piebrauktuves un autostāvvietas.

 

Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 11,25 miljonu eiro apjomā. Būvdarbi plānoti 3,9 hektāru platībā, gandrīz 4000 kvadrātmetru paredzēti skolas ēkas korpusiem un 2000 kvadrātmetru – sporta zāles piebūvei.

 

No 2021. gada 16. jūnija darbu uzsāks Jūrmalas Aspazijas pamatskola, kas izveidota, apvienojot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu ar Jūrmalas Alternatīvo skolu, kurās šobrīd mācās aptuveni 400 skolēnu. Līdz būvdarbu pabeigšanai, kas plānots 2022. gada maija beigās, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas skolēni mācīsies pašreizējās Jūrmalas Alternatīvās skolas, Jaundubultu vidusskolas un Dubultu kultūras kvartāla telpās.