Sākti būvdarbi labiekārtota atpūtas parka un jauniešu mājas būvniecībai Kauguros. Parks ar jauniešu māju plānots 3,8 hektāru platībā teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Mazo Nometņu ielu un Lauku ielu.

image

Pirmdien, 22. martā, sākti sagatavošanas darbi būvniecībai – norobežota būvdarbu zona, atbilstoši projektam parka teritorija tiks atbrīvota no kokiem un celmiem. Darbus veiks darba dienās, koki tiks sazāģēti, atzaroti un sašķiroti, ko plānots pabeigt mēneša laikā no darbu sākšanas. Koku ciršana ir nepieciešama parka teritorijā paredzēto ēku, laukumu un celiņu izbūvei. Iecere tiek īstenota, pamatojoties uz 2014. gadā publiski apriesto un apstiprināto detālplānojumu zemesgabalam Kauguri 2102, kur bija ietverta arī informācija par plānoto koku ciršanu.

 

Veidojot parka labiekārtojumu, tiks iestādīti gandrīz 400 skuju kokaugu, tajā skaitā gandrīz 200 kalnu priedes, kadiķi, vairāk nekā 1300 lapu kokaugu, tostarp mandeles, lazdas, rododendri, hortenzijas, grimoņi, spirejas, kā arī vairāk nekā 2000 dažādu ziemciešu stādu. Kopumā zaļās zonas veidos 61% no kopējās parka teritorijas, parkā tiks ierīkots arī dekoratīvs rododendru dārzs ar dīķi. Ierīkos arī pikniku zonu gandrīz 500 kvadrātmetru platībā.

 

Aprīlī plānots uzsākt jauniešu mājās būvniecību, ārējo inženiertīklu un pievedceļu izbūvi.

 

Jau vēstījām, ka Kauguru parks būs piemērots visu vecumu jūrmalniekiem, ģimenēm atpūtai, sportiskām aktivitātēm un pasākumiem, jauniešu interešu un profesionālās ievirzes apmācību organizēšanai u.c. aktivitātēm pilsētas iedzīvotājiem. Parkā paredzēts izbūvēt jauniešu māju, un daļa no tās tiks nodota komersantiem ēdināšanas un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai.

 

Parkā būs sporta un aktīvās atpūtas zonas, āra trenažieru laukums 570 kvadrātmetru platībā, basketbola laukums un  laukums slidotavai. Jauniešu sportiskajām aktivitātēm tiks izbūvēts skeitparks 915 kvadrātmetru platībā ar 350 kvadrātmetru plašu nojumi. Mazākajiem parka apmeklētājiem tiks izbūvēti rotaļu laukumi kopumā 1240 kvadrātmetru platībā.

 

Tiks izbūvēti arī satiksmes pieslēgumi pilsētas ielu tīklam, autostāvvietas, piebraucamais ceļš parka teritorijai un gājēju iela, izbūvēta ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastruktūra, kas nodrošinās inženiertehniskos pakalpojumus gan komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai, gan publiskās infrastruktūras vajadzībām.

 

Saskaņā ar iepirkumu konkursa rezultātā noslēgto līgumu būvdarbus veic SIA “Merks”, projekta īstenošanas termiņš ir 14 mēneši no būvniecības darbu uzsākšanas.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta kopējās izmaksas, atbilstīgi noslēgtajam būvdarbu līgumam ir 9,64 milj. eiro, no tām ERAF finanējums ir 1,44 milj. eiro, valsts budžeta dotācija ir 0,14 milj. eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 8,06 milj. eiro.