Aicinām uzņēmējus pieteikties darbam Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvajā padomē
Publicēts: pirmdiena, 29.marts, 2021
Kategorija: Pašvaldība

Līdz  30. jūnijam pagarināts pieteikumu pieņemšanas termiņš Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva veidošanai.

image

Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un uzturēt efektīvu dialogu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Tā tiek veidota, lai veicinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem. Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 20 uzņēmēji, kuri ir reģistrēti un veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pārstāv tādas nozares kā viesnīcu, SPA, medicīnas un izklaides nozari, tirdzniecības nozari, restorānu un ēdināšanas nozari, būvniecības un nekustamo īpašumu nozari un ražošanas nozari.

 

Padomes galvenie uzdevumi ir:

  • pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana Jūrmalas pilsētas domei;
  • pilsētas attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā;
  • atbalstīt un organizēt pasākumus, kas veicina labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanu;
  • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību pilsētā un to atbilstību Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
  • kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;
  • veicināt uzņēmēju līdzdalību Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumos;
  • sekmēt Jūrmalas pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem.

 

Vairāk informācijas par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu atradīsiet šeit: Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikums Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”.

 

Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus, kuri vēlas iesaistīties padomes darbā līdz 2021.gada 30.jūnijam iesniegt pieteikuma anketu !

 

Pieteikuma anketu iespējams ievietot pasta kastītē kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem, nosūtīt pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE